„Мини Марица-изток” с нова техника за поддържане на водоотливната система

Нов руски еднокофов багер Э0-4112, тип „Драглайн”, ще почиства водосборници, канали и водоотливни съоръжения в трите рудника на „Мини Марица-изток” от тази есен. С новозакупената техника се обезпечава предотвратяването на […]

Read more

ЕВН България е инвестирала над 2,4 млн. лв. в област Хасково за периода януари – юни 2011 г.

Новоизградените и ремонтираните електропроводи и кабели в областта са с обща дължина над 26,4 км За 6 месеца – от 1 януари 2011 г. до 30 юни 2011 г., „EВН […]

Read more

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД обявява търг за продажба на автомобили

ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД на основание Заповед № 941/ 25.07.2011 г. на изп. директор на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД обявява търг с тайно наддаване в затворен плик, проведен […]

Read more

ТЕЦ „Брикел“ разполага с комплексно разрешително за работа

ТЕЦ „Брикел“ вече разполага с комплексно разрешително за работа, което означава, че централата отново ще заработи на нормални обороти. Тя бе затворена на 5 май като основна причина беше липсата […]

Read more

Брикел работи отново

От петък започна поетапното възстановяване на нормалната работа на Брикел ЕАД, съобщи зам.-изпълнителният директор инж. Георги Златев. На 29 юни получихме новото комплексно разрешително за работа. Изчакахме законния 14-дневен срок […]

Read more

Старозагорец победи в състезанието по риболов на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД

Старозагорецът Христо Рачев Христов (46 г.) стана първи в тазгодишното състезание по спортен риболов, организирано за втора поред година от най-голямата топлоелектрическа централа в България „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД. Рибарят […]

Read more

ЕВН влезе в „Хидроенергийната компания Горна Арда“

Австрийската компания ЕВН официално стана партньор на Националната електрическа компания (НЕК) в съвместно дружество за изграждането на хидрокаскадата „Горна Арда“, съобщиха от компаниите. Това стана възможно, след като австрийският концерн […]

Read more

EVN България откри втория и най-голям за концерна EVN AG фотоволтаичен парк в България

Инвестицията в съоръжението до село Тръстиково, област Бургас, е на стойност 10 млн.лв. като планираното годишно производство е в размер на 2,4 млн. киловатчаса. Днес, 21 юли 2011 г., официално […]

Read more

Нулева година за нови проекти за енергия от възобновяеми източници

Тази година ще бъде нулева за нови проекти свързани с производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, съобщиха от ЕVN България. Причината била в разпоредбите на новия Закон за енергията […]

Read more

Брикел ЕАД – Гълъбово с комплексно разрешително от Изпълнителна агенция по околна среда и водите

През първата половина на 2011 година 10 предприятия са получили комплексни разрешителни за дейността си от Изпълнителната агенция по околна среда и водите (ИАОС), а 5 разрешителни са били отменени […]

Read more
1 357 358 359 360 361 417