ВМРО: Земята е за земеделие, не за измислена „зелена енергия“

Искаме ревизия на всички соларни паркове и забрана за „опаковане в стъкло“ на нови обработваеми земеделски земи Ще спрем зеленото лицемерие! „Алтернативна“ енергия не може да се генерира на мястото […]

Read more

В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ВЕЧЕ СА ЗАРЕДЕНИ ПЪРВИТЕ 43 КАСЕТИ С АЛТЕРНАТИВЕН ТИП ГОРИВО, ПРОИЗВЕДЕНО ОТ АМЕРИКАНСКАТА „УЕСТИНГХАУС“

Енергийна сигурност, надеждни доставки и безопасна експлоатация са преимуществата, които страната ни получава, след като в пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ вече е заредено нов тип ядрено гориво, произведено от […]

Read more

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ ЩЕ СЪДЕЙСТВА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ В РЕГИОНА

Задълбочаването на сътрудничеството между Република България и Република Турция има огромен потенциал да съдейства за гарантиране на енергийната сигурност в региона на Югоизточна Европа. Около това се обединиха по време […]

Read more

Властта се сети за собственото си дружество – ТЕЦ „Марица изток 2“

С цел гарантиране сигурността на енергийната система и непрекъсваемост на доставките на крайните снабдители министърът на енергетиката вчера е запознал Министерски съвет с ВЪЗМОЖНОСТИТЕ за изпълнение на решението на Народното […]

Read more

В Полша политиците чакат, инженерите действат

Инженерите от фирма Енерготерм предлагат нови гъвкави решения за ТЕЦ на въглища. Рационализациите включват понижаване на техническия минимум на блока до 40%, както и повишаване на регулирането и ускоряване на […]

Read more

ДОЦ. ИВАН ИВАНОВ: СРЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА КРАЙНАТА ЦЕНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТА ОТ 1.07.2024 Г. ЩЕ БЪДЕ ОКОЛО 2%

Изявление на председателя на КЕВР „Известно е, че през вчерашния ден трябваше да бъде проведено извънредно заседание на Народното събрание, на което да бъде изслушан председателят на КЕВР относно очакванията […]

Read more

ПЪРВО МЯСТО ЗА „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД СРЕД ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТНИ ИГРИ „ПРИМОРСКО 2024“

Служители на най-голямата иновирана топлоелектрическа централа на Балканския полуостров „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД спечелиха първото място в комплексното класиране на XIII Национални спортни игри за работници и служители в […]

Read more

EVN България напомня съвети за безопасност в случаи на гръмотевични бури

EVN България напомня своите съвети за безопасност на клиентите и техните домове в случаина гръмотевични бури през пролетта и лятото. В тази връзка компанията предоставя полезни ипрактични съвети за сигурност:Съвети […]

Read more

КЕВР ПРИЕ ОКОНЧАТЕЛНО ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № 1 ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Създава се нормативна уредба за пълна либерализация на пазара на едро на електрическа енергия На заседание на 07.05.2024 г. Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно изменения и допълнения на […]

Read more

Промяна в ръководствата на „Мини Марица-изток” ЕАД, „Национална Електрическа Компания“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД

С решение на Съвета на директорите (СД) на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД от 15 април е извършена промяна в ръководството на „Мини Марица-изток“ ЕАД. На мястото на инж. Илза Чинкова, […]

Read more
1 2 3 4 5 446