Община Стара Загора и синдикатите подкрепят пилотен проект за иновативна технология за „ТЕЦ Марица-изток 2“ ЕАД


Подкрепяме внедряването на иновативна технология за физико-химично преобразуване на въглероден диоксид, предложена от проф. Жеко Ганев и неговия екип, която да бъде внедрена в „ТЕЦ Марица-изток 2“ ЕАД. Пилотният проект е представен и входиран в дружеството и то ще го изпрати за одобрение в „Български енергиен холдинг“ ЕАД. Това съобщи на пресконференция днес кметът на Стара Загора Живко Тодоров. В срещата с медии участваха още проф. Жеко Ганев, зам.-кметът на община Стара Загора Йордан Николов, председателят на КНСБ Пламен Димитров и представители на миньорските синдикати.

Пилотният проект е на стойност 10 млн. лв. и при одобрение ще бъде финансиран от БЕХ. Иновативната инсталация, за чиято изработка ще са необходими около 15 месеца, ще бъде монтирана към един от блоковете на ТЕЦ 2, в мащаб 1:20, и ако се докаже нейната ефективност ще бъде търсен начин за финансиране и внедряване в блоковете на ТЕЦ-а. За всеки блок цената на инсталацията ще бъде от 95 до 105 млн. лв.

Предвидено е пилотната инсталация, която тежи 1000 тона, да бъде произведена от старозагорското дружество „Металик“ и бившия завод за тежко минно оборудване в Кърджали.

Основно предимство на иновативната технология е, че след улавяне на въглеродния диоксид той не се съхранява, а се използва като суровина за промишлени и химични процеси за получаване на продукти, които могат да се търгуват и да генерират приходи или т. нар. технология Carbon Capture and Utilization. В конкретния случай резултатът в проекта, предложен от проф. Ганев, е синтезиране на енергиен газ, съдържащ повече от 85% метан CH4. Той ще бъде използван за производство на еленергия. В този случай няма да бъде нужно да действат сероочистващите инсталации на ТЕЦ 2, което ще намали разходите на дружеството в тази насока. И в същото време производството на електроенергия ще е по-евтино.

На пресконференцията проф. Жеко Ганев обясни подробно предимствата на иновативната технология, както и конкретни параметри, свързани с внедряването й.


Виж схемата на работа на иновативната инсталация тукКметът на Стара Загора потвърди, че Община Стара Загора подкрепя проекта на проф. Ганев, тъй като той дава реална перспектива за ТЕЦ 2. Готови сме да подкрепим и всяка технология, щадяща околната среда, както и такава, която може да гарантира запазване на работните места на хората, заети в комплекса, допълни Живко Тодоров.

Подкрепа на проекта на проф. Ганев заяви и лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Ще продължим нашата битка, ще предложим пилотният проект на проф. Ганев да влезе в Плана за възстановяване и устойчивост. Вече водихме дебати по плана със служебното правителство. Имаме забележки и смятаме, че той се нуждае от доработка. Предстои на 26 юли да бъде представен финалния му вариант, допълни Пламен Димитров.

Въвеждането на иновативната технология бе подкрепено и от представители на синдикатите – Деян Дяков, лидер на КНСБ в „ТЕЦ Марици-изток 2“ ЕАД, Наско Митев, лидер на КНСБ в „Мини марица-изток“ ЕАД, и председателят на КТ „Подкрепа“ в Стара Загора – Михаил Михайлов.

източник >>>