Окончателно: Само с квота от 1 млн. MWh ел. енергия ще разполага ТЕЦ „Марица изток 2“ за регулирания пазар

Според синдикатите това означава работа на по-малко от 1 блок от всичките 8

ТЕЦ „Марица изток 2“ ще разполага с обща годишна квота за производство на електроенергия в размер на 1 млн. MWh за следващия регулаторен период 1 юли 2021 г. – 30 юни 2022 г.

Това гласи дългоочакваната заповед на служебния министър на енергетиката Андрей Живков, с която се определя количеството ел. енергия за задължително изкупуване от обществения доставчик за регулирания пазар. Заповедта е мотивирана с изпълнение на т.2 от решение на Народното събрание от 31 януари 2020 г., което задължава Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки, за да не се допусне прекратяване или ограничаване на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, съобщиха от Министерството на енергетиката.

От там уточняват, че в министерството са постъпили становища от изпълнителните директори на НЕК и ЕСО относно необходимостта от гарантиране на надеждната работа, сигурността и устойчивостта на електроенергийната система на страната, което поражда необходимост от поддържане на работоспособността на ТЕЦ „Марица изток 2“. „Това е краткосрочна мярка, която да гарантира работата на ТЕЦ-а в следващия едногодишен период и да осигури плавна трансформация с оглед екологичните изисквания и икономическите реалности, свързани с високоемисионните на СО2 производители. Преходът към по-екологични производства в комплекса „Марица изток“ ще се случи плавно и без социален стрес чрез използване на различни инструменти, предоставени от Европейската комисия – Националния план за възстановяване и устойчивост, фонда за справедлив преход и др. Паралелно с това Министерството на енергетиката е предложило включване в Плана за възстановяване и устойчивост на проекти за газифициране на производствата в района, както и такива за изграждане и въвеждане на нови мощности за зелена енергия. Това ще осигури хоризонт за развитие на комплекса в съответствие с предизвикателствата на европейската „Зелена сделка“ и ще окаже положително въздействие върху цялата група на БЕХ“, се казва още в информацията, публикувана в сайта на МЕ.

Медията ни припомня, че през последните десетина дни се проведоха поредица от разговори на ниво Президентство, Министерски съвет и Министерство на енергетиката и бе внушено мнението, че служебното правителство спасява ТЕЦ 2 по своя собствена инициатива, подета от президента Румен Радев. Без обаче да се споменава, че всъщност е задължено да изпълни решението на 44-тото Народно събрание, взето с пълно единодушие на 31 януари 2020 г., което към момента не е отменено. И за което припомни медията ни.

На срещата с президента Радев на 9 юни синдикатите бяха категорични, че през миналата година ТЕЦ „Марица изток 2“ е произвел за регулирания пазар 2.8 млн. МWh. „1 млн. MWh ел. енергия е по-малко от мощността на един от блоковете му“, информираха тогава от КТ „Подкрепа“ и КНСБ.

Всъщност за миналия регулационен период ТЕЦ 2 беше произвел тези 2.8 млн. MWh ел. енергия за регулирания пазар, защото такава беше заповедта на предходния министър на енергетиката Теменужка Петкова, изпълнявайки решението на 44-тото НС.

Въпросът е какво ще се случи с другото държавно дружество от структурата на БЕХ – „Мини Марица-изток“ ЕАД.

В информацията на МЕ се казва, че служебното правителство ще включи в Националния план за възстановяване и устойчивост „газифициране на производствата в района и изграждането на нови мощност за зелена енергия“. Тоест в Плана няма да бъде включено проектното предложение за улавяне на СО2 при производството на ел. енергия от въглища. А това означава ликвидиране на „Мини Марица-изток „ЕАД.

източник >>>