ТЕЦ „Марица-изток 2“ ще продава 1 млн. MWh ток на регулирания пазар

ТЕЦ „Марица-изток 2“ ще разполага с обща годишна квота за производство на 1 млн. MWh електроенергия за регулирания пазар, съобщават от Министерството на енергетиката.

Квотата е за следващия регулаторен период от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г.

Министърът на енергетиката Андрей Живков подписа заповед, с която се определя това количество за задължително изкупуване от обществения доставчик за регулирания пазар.

Заповедта е мотивирана с изпълнение на решение на Народното събрание от 31 януари 2020 г., което задължава Министерския съвет да предприеме мерки, за да не се допусне прекратяване или ограничаване на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на Българския енергиен холдинг.

В Министерството на енергетиката са постъпили становища от изпълнителните директори на Националната електрическа компания и Електроенергиения системен оператор относно необходимостта от гарантиране на надеждната работа, сигурността и устойчивостта на електроенергийната система на страната, което поражда необходимост от поддържане на работоспособността на ТЕЦ Марица-изток 2″. Определянето на годишна квота за топлоелектрическата централа отговаря на тази необходимост.

От МЕ поясняват, че това е краткосрочна мярка, която да гарантира работата на ТЕЦ-а в следващия едногодишен период и да осигури плавна трансформация предвид екологичните изисквания и икономическите реалности, свързани с високоемисионните на СО 2 производители.

От ведомството посочват, че преходът към по-екологични производства в комплекса „Марица изток“ ще се случи плавно чрез използване на различни инструменти, предоставени от Европейската комисия – Националния план за възстановяване и устойчивост, фондът за справедлив преход и други.

Освен това Министерството на енергетиката е предложило включване в Плана за възстановяване и устойчивост на проекти за газифициране на производствата в района, като и такива за изграждане и въвеждане на нови мощности за зелена енергия. Това ще осигури хоризонт за развитие на комплекса съгласно предизвикателствата на Зелената сделка и ще окаже положително въздействие върху цялата група на БЕХ.

източник >>>