МИННО ‐ ТЕХНОЛОГИЧНИ, ЕКОЛОГИЧНИ И ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МИННАТА ДЕЙНОСТ И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В КОМПЛЕКС „МАРИЦА ‐ ИЗТОК“


Доклад на инж. Иван Арсениев