Кога казва истината енергийният експерт на ПП „Има такъв народ“ Иван Хиновски

Пет дни след парламентарните избори – на 9 април, енергийният експерт към ПП „Има такъв народ“ и новоизбран депутат от същата партия Иван Хиновски втрещи погледите на хиляди миньори и енергетици с изказването си по БНР, че ТЕЦ „Марица изток 2“ трябва да бъде заменена със зелени производства след 5 години. Същият този експерт обаче само преди 10 месеца, в свое интервю пред 3е-news, бе категоричен, че въглищните централи на „Марица изток“ имат „критично важно значение за стабилността на енергийната ни система“. Какво е накарало бившия председател на Българския енергиен и минен форум Хиновски в рамките на по-малко от година да промени диаметрално противоположно мнението си можем само да гадаем и да си задаваме въпроса – кога Иван Хиновски се е изказал като експерт – през юни 2020 г. или след изборите тази година?

(Медията ни публикува двете позиции на Иван Хиновски едно към едно):

9 април 2021 г.

Иван Хиновски: ТЕЦ „Марица Изток 2“ трябва
да бъде заменена с парогазова централа

Най-добрият проект е да има 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“, като продължение на 5 и 6 блок, обяснява енергийният експерт от партията на Слави Трифонов

„Като част от партията на Слави Трифонов ние искаме една от модерните европейски тенденции на изместване на производството на електроенергия по-близко до потребителя.“ Това обясни на 9 април т.г. пред БНР Иван Хиновски.

„Тоест този модел – да бъдат разработени много децентрализирани производства на електроенергия и топлоенергия. Да бъдат оформени енергийни общности, в които да се обменя излишък на фотоволтаични производства – тоест да се получи едно изравняване на централното производство на електроенергия с разпределено, да се получи този баланс“, поясни още Хиновски.

По думите му до две-три години големите въглищни централи, а тя е една – ТЕЦ „Марица Изток 2“, ще изпадне от пазара поради скъпата цена на електроенергията от нея. Тя трябва да бъде заменена със зелени производства след 5 години. Според него тези въглищни модули трябва да бъдат заменени с парогазови.

Според Иван Хиновски е абсурдно да имаме 4 ядрени блока дори след 10 години: „Моята лична концепция, а и на моите колеги, е, че ние нямаме нужда от АЕЦ „Белене“, това е обременен проект, а най-добрият проект е да има 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“ като продължение на 5 и 6 блок.

23.06.2020 г.

Без модерните ТЕЦ в Маришкия басейн не може да се
гарантира сигурността на енергийната ни система

– Г-н Хиновски, какво е мястото на базовите мощности на въглищната енергетика в общия микс, гарантиращ стабилността на енергийната ни система?

– Конвенционалните централи, особено тези в „Марица изток“, имат критично важно значение за стабилността на електроенергийната система не само поради факта, че техният дял в енергийния баланс на страната е най-висок от всички генериращи мощности в страната – над 40% от общото електропроизводство, но и поради техните функционални характеристики – те са основните доставчици на енергийна сигурност чрез ролята им за поддържане на т.нар. „горещ“ въртящ резерв на системата. Те са също така и основните мощности, работещи в подвърховия сегмент на товаровия график на системата. Много често в енергийната система на България базовите въглищни централи са на така наречената „първа линия“ на системата, използвам аналога на познатия популярен напоследък термин за критичната роля на една група медици, на които ръкопляскахме всяка вечер.

– Възможно ли е в момента да гарантираме адекватно функциониране на българската енергетика без наличието на двете „американски“ централи?

– Това е невъзможно. Не само поради по-горе изложените аргументи, но и поради факта, че тези централи са модерни, високоефективни и притежават едни от най-високите характеристики на надеждност. Без тях енергетиката ще загуби не само качество на електроенергийния микс, но неговите икономически характеристики ще бъдат влошени. Другият важен системен аргумент е, че чрез откритите разпределителни уредби тези централи, особено тази на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, българската електроенергийна система се свърза със съседните енергийни системи с новоизградените високоволтови електропроводи.

източник>>>