АЯР е одобрила площадка 2 за изграждане на Седми блок на АЕЦ „Козлодуй“

Агенцията за ядрено регулиране е одобрила площадка 2 в АЕЦ „Козлодуй“ като място, на което може да бъде изграден Седми блок. Това става ясно от съобщение на АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“. Одобрението на площадката за разполагане на ядрено съоръжение е направено през миналата година. „На 21 февруари 2020г. Председателят на АЯР връчи на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД административен акт – Заповед №АА-04-30 за одобряване на площадка 2 за разполагане на ядрено съоръжение – ядрена централа“, съобщават от „Нови мощности“.

В съответствие с националното законодателство и съгласно ръководните документи на МААЕ процесът по избор на площадка премина през няколко фази, като бяха извършени множество анализи и изследвания на предложени терени, извършено беше детайлно охарактеризиране и класиране на тези терени и беше определена най- подходяща площадка и дефинирани проектните основи.

„Въз основа на получените резултати за най- подходяща площадка за разполагане на ядрено съоръжение- ядрена централа е избрана и предложена за одобряване от председателя на АЯР, Площадка 2“, става ясно от съобщението.

 Според АЯР безспорни предимства на площадката са добри условия за присъединяване към енергийната системта. При изграждането един или два блока с единична номинална мощност 1200 MW, площадката на АЕЦ „Козлодуй“ няма да има нужда от инсталиране на допълнителен енергопреносен капацитет. На тази площадка са и най-актуалните изследваания – извършени са голям брой сондажи с различна дълбочина, с над 400 броя проби.

Всички разглеждани площадки в АЕЦ „Козлодуй“ са изследвани на база най- консервативни условия, предвид събитията във Фукушима, съгласно последните изисквания на АЯР и МААЕ. Площадка 2 е с най- благоприятни условия, обясняват от АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“. Според тях по-високата кота на площадката предразполага тя да бъде по-добре защитена от наводняване.

Голям плюс на изследването е, че това е най-спокойната от сеизмична точка площадка в България. Други положителни черти на площадката са  наличието на значителен запас по безопасност, заради наличието на огромен обем краен поглътител (вода за охлаждане)- над 7 км дължина на каналите. Също така и транспорт за управление на Радиоактивните отпадъци (РАО) от новата ядрена мощност ще се осъществява на по- малко от 1 км. Наблизо ще се намира и единственото Хранилище за погребване на РАО в близост до площадката. То ще бъде само за ниско и средно радиоактивни отпадъци. Към момента България няма яснота какво ще прави с отработеното високоактивно ядрено гориво, ако то не се изнася обратно за Русия.

Голям плюс за площадката е изградената система за екологичен (радиационен и нерадиационен) мониторинг в 30 и 100 км зона около АЕЦ „Козлодуй“, има системи за физическата защита, пожарна безопасност, медицински пунктове и аварийното планиране (центрове за управление на аварии). Налице е и учебно- тренировъчен център с действащ пълномащабен симулатор и високо квалифициран персонал;

При анализът на АЯР е извършена е оценка на трансгранично въздействие, в която е включена и Австрия с изготвено експертно становище, което потвърждава адекватността на извършената оценка. Процедурата по ОВОС в Козлодуй е обявена за добра практика от Комисия на ООН, допълват от АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“.

Освен площадка 2 Агенцията за ядрено регулиране е анализирала общо 4 потенциални площадки за разполагане на ново ядрено съоръжение бяха.

Това са:

– Площадка 1 – Площадката е разположена на североизток от блокове 1 и 2. Площта на теренa е около 55 хектара;

– Площадка 2 – Площадката е разположена на изток от блокове 1 и 2 на АЕЦ “Козлодуй”, в посока с. Хърлец. Площта на теренa е около 55 хектара;

– Площадка 3 – Площадката е разположена на север от блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”, в близост до обходния път на съществуващата централа. Площта на теренa е около 53 хектара;

– Площадка 4 – Площадката е разположена на запад от блокове 3 и 4 на АЕЦ “Козлодуй” и ХОГ, южно от студен и топъл канали. Разполагаемата площ е около 21 хектара, в границите на отчуждените терени на АЕЦ.

Всеки един от подпроектите /Технико- икономически анализ за необходимостта от изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, Изследване и определяне местоположението на предпочетена площадка за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”,

Извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”/, извършени в подготвителния етап на проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ оценява и класира предложените, описани по- горе площадки по различен набор от критерии, дефинирани в националните и международни нормативни документи в съответната област. Използвана е и оценка на даденостите на съответните площадки, повторното използване на съществуващата инфраструктура, взаимодействието със съществуващите съоръжения и степента на трудност при изпълнението на проектите на различните площадки.

С административният акт, с който се одобрява предпочетената площадка, приключва подготвителният етап на проекта за изграждане на нови мощности в АЕЦ „Козлодуй“, припомнят от „Нови мощности“. Това изважда проекта от хипотезите на вероятност, като го превръща в доказана възможност за продължаване на икономическия живот на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с един или два нови енергоблока с разгледаните в проекта алтернативи по технология, става ясно още от съобщението на компанията.

източник>>>