Вече са ясни представителите на държавата в бордовете на „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ 2

Въпреки че обявените конкурси в органите на управление и контрол в държавните енергийни дружества още не са приключили, вече са ясни кои ще бъдат представителите на държавата в „Мини Марица-изток“ ЕАД и ТЕЦ „Марица изток 2“.

Според новото законодателство Съветът на директорите на мините и ТЕЦ 2 ще се състои от 5 души, а не както досега трима. В новите директорски бордове 3-ма ще бъдат представители на държавата, избрани чрез конкурс на БЕХ и одобрени от Министерството на енергетиката, а 2-ма – независими, избрани от Агенцията за публичните предприятия и контрол, също чрез конкурс.

Конкурсите на БЕХ стартираха на 2 февруари т.г. и преминаха през традиционните фази с подаването на документи, представяне на концепция за 5-годишно развитие на дружествата и интервю с кандидатите.

За държавни представители в „Мини Марица-изток“ в конкурса са се явили петима кандидати, единият от които – Петър Петров, не е бил допуснат до първия етап (писмената част), а на втория етап (устната част) не е допуснат Стойко Башалов.

Тримата преминали успешно конкурсните етапи са настоящият изп. директор на дружеството инж. Андон Андонов и досегашните членове на борда Николай Диков и Георги Коев.

За ТЕЦ „Марица изток 2“ в конкурса на БЕХ са се явили общо 4-ма кандидати, но още на първия етап е бил отстранен Ангел Йорданов.

Преминали успешно конкурса са настоящият изп. директор на дружеството Живко Динчев и още двама от дългогодишните кадри на ТЕЦ-а: Боян Баев, финансов директор, и Руслан Германов, директор дирекция „Административен, финансов и данъчен контрол“.

От Агенцията за публични предприятия и контрол все още не са обявили кои са кандидатите в техните процедури за независими членове на държавните енергийни предприятия. Причината е, че голяма част от хората във ведомството са под карантина заради Covid-19 и изборът на независимите кандидати в Съвета на директорите на „Мими Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“, както и на останалите държавни енергийни дружества от структурата на БЕХ, ще се случи след вота за Народно събрание на 4 април.

източник>>>