Производството на ВЕИ в Белгия е нараснало с 31 процента през 2020 г., отчита системният оператор Elia

Рекорд в производството на електроенергия от слънчевите е вятърни електроцентрали в Белгия през 2020 г. отчита системният оператор на страната Elia. Според публикуваните данни в доклада за работата на системния оператор, производството от слънчевите и вятърни мощности (офшорни и наземни) е достигнало 18, 6 % в общото производство, което е ръст с  31 %, спрямо 2019 г. (15,1 TWh през 2002 г. срещу 11,5 TWh през 2019 г.). От системният оператор посочват, че това се дължи на много фактори, както на времето, така и на увеличаването на инсталираните мощности. Така например вятърните мощности са се увеличили от 3 796 MW в края на 2019 г. до 4 670 MW в края на 2020 г., а фотоволтаичните – от 3 887 от края на 2019 г. до 4788 МВт в края на 2020 г.

В същото време от Elia отчитат по-малко производство на електроенергия от ядрените мощности през 2020 г. в сравнение с 2019 г., но въпреки това ядрената енергетика остава основен източник.  През 2020 г. 39,1 % от необходимата електроенергия в Белгия е в резултат именно от производството на АЕЦ. Този показател е по-нисък в сравнение с 2019 г., когато делът е достигал  48,7 %. Спадът се дължи на редица планови, но и непланови ремонтни дейности.

Според данните на  Elia за нивата на внос и износ, Белгия изнася малко повече електроенергия, отколкото внася, въпреки по-ниското производство от ядрени мощности, което се обяснява с по-ниското потребление от една страна и от друга с увеличаването на възобновяемите източници.

По отношение на производството на електроенергията от газ, от системния оператор отчитат, че там няма съществени промени и производството им остава стабилно.

В докладът на системния оператор се обръща внимание и на влиянието на пандемията COVID-19. 2020 г. беше необичайна година, белязана от безпрецедентна здравна криза. Трудно е обаче да се направи връзка за прякото въздействие на тази криза върху микса от производството на електроенергия в Белгия, заявяват от Elia. В тази връзка те отбелязват, че за разлика от някои страни там не е имало спиране на електроцентрали  В същото време се отчита, че върху системата е оказало влияние спада на общото потребление на електроенергия.

„Общото потребление през 2020 г. беше по-ниско от това през други години – 81 TWh, или 7% под средното за предходните пет години. В разгара на ограниченията по време на първата вълна консумацията беше с 25% под нормата в определени часове на деня. През август потреблението понякога беше обратно и дори над средното за предходните пет години, основно заради горещината. Трябва да се помни, че товарът е силно зависим от времето, което затруднява да се каже точно колко от намалението се дължи на пандемията. 2020 г. беше средно по-топла от предходните пет години и това може да обясни част от спада в потреблението на енергия“, смятат от Elia. 

От компанията отчитат също и влиянието на тази ситуация върху цените, като отчитат, че средните цени на „ден напред“ понякога са били под нормалните. Рекорд е отчетен през април, когато е отчетена най-ниска средна цена на „ден напред“ – 14,7 евро за MWh. Средната стойност за годината се смята за най-ниската от 2016 г.

източник>>>