Новата климатична цел на Европа би означавала почти пълно спиране на въглищните ТЕЦ до 2030 г.

Повишаването на целта на ЕС за климата за 2030 г. за намаляване на вредните емисиите с най-малко 55 процента – както бе предложено от Европейската комисия – много вероятно ще наложи блокът да премахне въглищните ТЕЦ почти изцяло до тази дата, според експерти. Анализът на специалистите бе направен преди гласуването през седмицата в Европейският парламент целта да бъде увеличена до 60% редуциране на вредните емисии в следващите десет години.

Този ход всъщност би имал далечни последици за германските планове за спиране на въглищните ТЕЦ, казаха експертите пред Clean Energy Wire. Понастоящем Германия планира да премахне въглищните си централи най-късно до 2038 г., припомня reneweconomy.com.au.

В предложението си Европейската комисия заяви, че сградите и електроенергийният сектор могат да дадат най-големия и икономически ефективен принос за постигане на намаляване на емисиите с 55%. Емисиите от електроцентрали се управляват от Системата на ЕС за търговия с емисии (ETS), която Комисията възнамерява да засили значително.

Това би довело до повишаване на цените на квотите, което ще направи най-интензивното на емисии гориво – въглищата – все по-неконкурентоспособно, тъй като Комисията очаква делът на възобновяемите енергийни източници в производството на електроенергия в ЕС да се удвои поне от днешните нива от 32% до около 65 на сто или дори повече.

В анализ на оценката на въздействието на ЕС върху повишаването на целта за климата за ЕС 2030, белгийската консултантска компания Climact и мозъчен тръст Ecologic изчисляват, че въглищата ще представляват само около два процента от енергийния микс на ЕС през 2030 г. при различни сценарии.

Електричеството от въглища е било за 14,6 процента за енергийния микс на ЕС през 2019 г. Най-големите потребители са Германия и Полша, които заедно разполагат с около половината от въглищния капацитет на общността и са отговорни за около 50 процента от емисиите от въглищни централи.

В целевия си план за 2030 г. Комисията на ЕС заяви, че потреблението на въглища ще бъде намалено с повече от 70% до 2030 г. в сравнение с 2015 г., а петролът и газът – с над 30% и 25%, съответно. В същото време възобновяемата енергия ще увеличи своя дял.

Ханс Кьониг от консултантската компания Aurora Energy Research нарече изчисленията в доклада на Ecologic и Climact „абсолютно реалистични“. Той посочи изчисленията на Aurora, които показват, че дори намаляване на емисиите от ЕС с едва 50% би довело до намаляване на дела на въглищата до само 5%.

„Ако преминем към 55 процента намаление и Европейската система за търговия с емисии (ETS) бъде коригирана съответно, спирането на въглищните ТЕЦ почти неизбежно ще дойде много по-бързо от планираното преди това, при това ще е задвижвано от пазара“, обясни Кьониг.

Анализаторът на електроенергия Дейв Джоунс от британския мозъчен тръст Ember се съгласи, че новата цел на ЕС ще означава почти пълно спиране на въглищните електроцентрали. „Когато Европейската комисия публикува техния анализ на въздействието за това как да се постигнат 55%, един от основните им резултати е почти пълното премахване на въглищната енергетика до 2030 г.“, каза Джоунс.

„Това е имплицитна констатация, а не явна и има много начини да се случи –  възможно е да се достигнат 55%, но с малко останали работещи въглищни централи, без пълното премахване на въглищата през 2030 г.“

Но Джоунс добави, че националните енергийни и климатични планове в Германия, Полша, Чехия, България и Румъния съдържат твърде много мощност от въглища, за да се достигне 55% намаление на емисиите през 2030 г.

Производството на енергия от въглища в ЕС вече е паднало с 24% през 2019 г. и е било 47% под нивата от 2012 г. Сега шест държави в ЕС вече не използват въглищна енергия, а четиринадесет се ангажираха да станат безвъглищни до 2030 г. или по-рано.

Електроцентралите за въглища представляват 31% от емисиите на ЕС от Схемата за търговия с вредни емисии през 2019 г.

По-ранно спиране на въглищните централи в Германия?

Анализаторите се съгласиха, че настоящите планове за постепенно премахване на въглищата в Германия вероятно ще бъдат несъвместими с новата климатична цел. След дълъг и труден дебат Германия се съгласи с написването на закон, който прекратява въглищните централи най-късно до 2038 г. Законът също така казва, че излизането може да се случи през 2035 г., ако условията позволяват.

„Очаквам последните германски електроцентрали да се затворят в началото на 2030-те години и много от тях няма да работят много преди това, защото ще бъдат построени толкова много възобновяеми енергийни източници“, смята Кьониг. Той добави, че газовите електроцентрали много вероятно ще надделеят над повечето въглищни централи на пазара.

Предвид нарастващите цени на емисиите и силното производство на енергия от възобновяеми източници, използването на въглища вече рязко намаля в Германия през тази година.

В резултат на това все по-голям брой въглищни инсталации станаха нерентабилни, което накара компанията Vattenfall да заяви, че иска да затвори най-младата си най-ефективна въглищна ТЕЦ в Германия, който започна да работи само преди пет години.

Екологичният анализатор Катарина Умпфенбах, една от авторите на цитираното по-горе проучване, заяви, че точното въздействие на нова цел на ЕС върху излизането на въглищните мощности в Германия остава несигурно, тъй като германският закон за спиране на централите определя график за затваряне на заводи, но не уточнява колко ТЕЦ-а ще се използва предварително.

Тя обаче добави, че по-амбициозната цел на ЕС за климата със сигурност ще означава, че германските въглищни централи ще работят много по-малко, отколкото се предполагаше до момента.

Умпфенбах посочи проучване на Aurora, поръчано от енергийния мозъчен тръст Agora Energiewende за въздействието на спирането на въглищата върху енергийния сектор на Германия, като изчислява, че 93 TWh електроенергия от въглища все още ще бъде произвеждана в Германия през 2030 г.

„Това е очевидно несъвместимо с резултата от оценката на въздействието“, каза Умпфенбах, добавяйки, че оценката на ЕС съответства на около 50 TWh електроенергия от въглищните ТЕЦ през 2030 г. в цяла Европа. „Дори само шепа държави в Европа да използват въглища дотогава, не е възможно останалите въглищни мощности да бъдат единствено и само в Германия“, каза тя.

Тъй като моделът за оценка на въздействието на ЕС предполага, че постепенното премахване на въглищата ще бъде ръководено от нарастваща цена в системата за търговия с емисии в ЕС, няма да е необходима официална корекция на германския закон за премахване на въглищата, смята Умпфенбах.

„Тогава операторите на електроцентрали биха могли по икономически причини да изтеглят въглищните си централи от от пазара по-бързо, отколкото е предвидено в закона, или да използват централите само в ограничена степен, поне докато са гарантирани стабилността на мрежата и сигурността на доставките, – обясни тя.

Но експертът по въглища Филип Лиц от Agora Energiewende * заяви, че следващото правителство може да използва разпоредби в закона, които позволяват по-ранно премахване на тези замърсяващи централи.

Германското министерство на околната среда (BMU) заяви, че въздействието на нова цел върху плановете за поетапно премахване на въглиищните ТЕЦ в страната остава несигурно, тъй като оценката на въздействието на Комисията на ЕС не предоставя никакъв анализ за отделни държави-членки. Министерството не е изготвило собствени изчисления на сценарии, каза говорител на ведомството. „Поради тази причина не може да се направи изявление относно конкретните ефекти, които увеличаването на целта на европейско ниво би имало върху премахването на въглищната индустрия в Германия.

„Трябва също така да се има предвид, че когато Европейската комисия представи сценариите за повишаване на целта, току-що бяха започнали дискусии на европейско ниво за това как трябва да се проектира нова климатична цел, какъв дял от намаляването трябва да се предприеме от кои сектори, и как трябва да бъдат проектирани политическите инструменти за изпълнение “, добави говорителят.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ЕП одобри 60 на сто намаление на вредните емисии до 2030 г.

източник>>>