Вносът на ток за времето от началото на годината към 26 юли тази година расте до 22.73 процента

Данните за износа на електроенергия се подобряват, но при производството няма промяна. Потреблението на електроенергия продължава да намалява. Вносът на ток леко се увеличава. По-лоши са и данните за участието на базовите централи, въпреки че отчетените разлики на този етап изглеждат незначителни. Няма съществена промяна в дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), но има подобрение в участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 26 юли 2020 година, спрямо аналогичния период от миналата 2019 г.

Производството на електроенергия от началото на настоящата 2020 г. до 26 юли е в обем от 23 305 080 MWh. Това е понижение (минус) с 8.18 % (толкова е отчетено и преди седмица). За сравнение за същия период на предходната 2019 г. производството на ток е достигало до обем от 25 380 424 MWh.

Потреблението на електроенергия е от порядъка на 21 301 308 MWh за сравнявания период от началото на януари до двадесет и шести юли, което е спад (минус) с 3.86 % (минус 3.83 процента, отчетени преди седмица). Година по-рано то е възлизало на 22 157 327 MWh.

Износът на електроенергия продължава да остава на минус и за сравнявания отчетен период на настоящата 2020 г. е в обем от 4 323 640 MWh. През предходната година износът на ток е достигал до обем от порядъка на 5 113 342 MWh. Спадът, според данните на оператора е минус 15.44 процента (минус 15.51 % отчетени преди седмица).

Вносът на електроенергия остава висок – плюс 22.73 % ( плюс 22.60 процента седмица по-рано) за времето от началото на настоящата годинъ към 26 юли и е в обем от 2 319 868 MWh. За същото време на миналата година вносът на ток е бил от порядъка на 1 890 245 MWh.

Участието на базовите централи намалява до минус 10.29 процента за времето началото на настоящата година до двадесет и шестия ден на месец юли тази година. Така например, ако за посочения период на предходната година базовите централи с участвали с обем от 21 361 854 MWh, то за аналогичния период на тази година се свива до 19 163 597 MWh.

Дела на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи остава положителен.

За сравнявания отчетен период на настоящата година участието на ВЕИ в преносната мрежа достига до обем от 808 990 MWh спрямо 701 412 MWh година по-рано. Това е ръст (плюс) от 15.34 %. В частност това се дължи на дела на вятърните (плюс 18.38 %) и фотоволтаични мощности (плюс 10.77 %) и биомасата (плюс 13.53 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период на настоящата 2020 г. се увеличава до плюс 9.51 % и е в обем от 1 187 766 MWh. През същия период на миналата година то е било от порядъка на 1 084 630 MWh. В частност този положителен дял се дължи както участието на вятърните (плюс 18.32 %) и фотоволтаични (плюс 5.40 %) мощности, така и на биомасата (плюс 1.32 %).

Участието на ВЕЦ за пореден отчетен период остава на минус. Ако за времето от началото на миналата година до 26 юли дела на ВЕЦ е достигал до обем от 2 232 528 MWh, то за същия период на настоящата 2020 г. то е от порядъка на  2 144 727 MWh. Понижението е (минус) с 3.93 процента (минус 4.42 отчетени преди седмица).  

източник>>>