В „Мини Марица – Изток“ обявиха извънредна ситуация заради наводнение

Със заповед на Изпълнителния директор в „Мини Марица-изток ЕАД е обявена „Аварийна готовност”, съгласно съвместния План между „Мини Марица-изток” ЕАД, ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД и Предприятие „Язовири и каскади” ЕАД. Влошените метеорологични условия и обилните валежи от над 80 л. на кв. метър паднали на територията на източномаришкия въглищен басейн през последното денонощие, доведоха до спиране на въглеподаването от трите рудника на „Мини Марица-изток” от днес, съобщиха от пресцентъра на дружеството. „Затруднен бе и достъпа на персонала до работните им места. Кризисният щаб, сформиран в дружеството, приведе в изпълнение аварийния план за работа, чрез който се създава организация за действие и взаимодействие между органите за управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на работещите, населението и собствеността в случаи на наводнения. Отводняването на хоризонтите се осъществява посредством система от напречни и надлъжни канали, които се заустват във водочерпни пунктове, откъдето се изпомпват в система от канали извън зоната на рудниците. Големите количества валежи за кратък период от време доведоха до невъзможността да бъдат изпомпени и отводнени от рудниците придошлите води. В резултат на това бяха залети големи площи от територията на дружеството, производственият процес беше преустановен и работата на хидротехническите съоръжения беше изключително затруднено. Спирането на работа на дружеството доведе до невъзможност за ритмично подаване на лигнитни и брикетируеми въглища към клиентите. До четирите топлоелектрически централи в региона – ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3”, ТЕЦ „AES Гълъбово” и „Брикел” ЕАД са изпратени известия за възникналото форс-мажорно събитие“, се казва още в съобщението.

източник >>>