Предприятията могат да участват в търгове за студен резерв

Големите индустриални предприятия вече също ще могат да участват в търговете за закупуване на разполагаемост за т. нар. студен резерв, който се включва към електроенергийната система при недостиг на ток.  Електроенергийният системен оператор е изготвил новите правила след промяната в закона.

Предстои провеждане на търг за осигуряване разполагаема мощност за студен резерв от потребителите за периода 01. 11. 2018 г.- 28. 02. 2019 г. Количествата и цените са част от тръжната документация, която ще бъде публикувана през месец октомври.

През март Електроенергийният системен оператор поиска от енергийния министър да повиши енергийните мощности студен резерв от 500 на 650 МВ средногодишна  разпологаемост.

Допускането на заводи до осигуряването на студения резерв стана с промяна в правилата за управление на електроенергийната система. Така бизнесът, който отдавна настоява да бъде допуснат до студения резерв, постига напредък и по тази тема, след като под неговия натиск започнаха поправки в закона за енергетиката, ускоряващи освобождаването на пазара на ток у нас.

източник>>>