Продължаваме преговорите с ЕК за отлагане на екоизисквания спрямо 5 ТЕЦ-а

Независимо от отказа на ЕК, правителството ще продължи преговорите за отлагане на срока за влизане в сила на екологичните изисквания за ограничаване на вредните емисии във въздуха, изпускани от пет топлоелектрически централи (ТЕЦ).

Това съобщи по време на парламентарния контрол министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков в отговор на въпрос на Иван Иванов (Синята коалиция), предаде БТА.

Въпросът бе относно решение на ЕК от 4 май по искането на България за дерогация на задълженията в сферата на енергетиката. Искането е относно ограничаване на вредните емисии във въздуха, изпускани от ТЕЦ „Бобов дол“, „Брикел“ ЕАД, „Марица 3“ ЕАД, ТЕЦ „Република“ и ТЕЦ „Сливен“.

Министър Трайков посочи, че е определен състав на група от експерти на МИЕТ и МОСВ за разговори с генералната дирекция „Околна среда“ за търсене на възможности за решение.

Той поясни, че правителството е предприело стъпката за отсрочка с цел съхраняване на работни места в рискови райони.

По думите му дружествата са можели до 2007 г. да предприемат мерки за привеждане на инсталациите в съответствие с европейските директиви.

Към 31 декември 2007 г. в ТЕЦ „Бобов дол“ е изведен един блок от 210 мегавата и предстои извеждане от експлоатация на втори и трети блок съответно до 31 декември 2011 г. и до 31 декември 2014 г., съобщи Трайков.

За „Брикел“ е предвидена ограничена експлоатация на централата до 20 000 часа след 2007 г. и извеждане от експлоатация преди 1 януари 2012 г.

С ограничена експлоатация до 20 000 часа е и ТЕЦ „Марица 3“, като е предвидено извеждане от експлоатация преди 1 януари 2016 г.

Съоръженията на гориво в топлофикациите в Перник и в Сливен все още не са приведени в съответствие с екологичните изисквания, отбеляза Трайков.

В „Топлофикация“ – Перник предстои 72-часова проба на природен газ на котел с топлинна мощност 86 мегавата, но в експлоатация все още е един котел на въглища и ако не се изгради сероочистваща инсталация, и той ще бъде спрян.

Министърът отбеляза, че топлофикацията в Сливен е в процес на изграждане на сероочистваща инсталация, предприети са и мерки за привеждане на инсталациите към реалната им експлоатационна мощност, която е под 50 мегавата.

По думите му така централата ще излезе от списъка на големите горивни инсталации, които са под прякото наблюдение на ЕК.

източник >>>