Въпреки трудностите, „Брикел“ ЕАД оцелява

Дружеството има готовност да пусне още един цех, категоричен е зам. изпълнителният директор на дружеството, с когото за „Новината“ разговаря Христо Христов
– Инж. Златев, в условия на икономическа криза и орязване на доходите могат ли жителите на община Гълъбово да очакват, че и в този зимен сезон ще получат безплатно или на по-ниски цени отопление. Нещо, което от години „Брикел“ прави като част от своята корпоративна социална програма?

– Въпреки трудностите, няма да направим отстъпление от досегашната традиция. Предоставили сме на общинската администрация да прецени на кои слоеве от населението да предостави количества. Продължаваме и с ангажиментите си по безплатното топлоснабдяване на всички обществени сгради и заведения: детски градини, училища, администрацията. Както досега, работещите в дружеството ще продължат да получават безплатна храна и купони за пазаруване от магазинната мрежа.
– Не толкова отдавна изпълнявахте програма за производство на брикети по заявка на социалното министерство. Очаквате ли подобна крачка от сегашното правителство?
– Имаме готовност да откликнем, програмата беше добра за хората с оскъдни доходи. Сами разбирате, че решението не в нашите компетнции.
– Зимата вече тропа на вратите, ще се възползвате ли от момента да повишите цената на продукцията си?
– Не смятам, че едно повишение точно сега ще бъде разумно и пазарно оправдано. Въпреки че цената на брикетите не е коригирана от доста време, не смятам, че ще го направим през този сезон. Ще задържим цената от 150 лв./т с ДДС франко от дружеството.
– Как се отразява световната финансово-икономическа криза на „Брикел“ ЕАД? Усещате ли ударите, или успяхте да минете, както се казва „между капките“?
– Не предвиждаме съкращаване на персонала, успяваме да плащаме възнагражденията на хората и съответните отчисления към бюджета. В момента на площадката се трудят около 2000 специалисти. Като ръководител смятам, че основното ми задължение е да не давам повод на служителите да се чувстват ощетени. Желанието ми е да се работи с нормалния ритъм, въпреки недотам комфортните условия на пазара.
– Някак стана модерно да се приемат и утвърждават антикризисни мерки и програми, има ли такава и в „Брикел“ ЕАД?
– Ще Ви разочаровам, не сме приели такава програма по простата причина, че икономическата ситуация е изключително динамична. Добрият мениджър трябва да реагира изключително бързо, ако щете дори да импровизира според ситуацията. За съжаление, поддържаме по-ниско ниво на производство, отколкото бихме искали и можем. Имаме техническа готовност да пуснем в експлоатация още един цех за брикети, защото сегашното производство от около 1500 т в денонощие е малко. Смятам, че трябва да държим колектива и съоръженията в непрекъсната готовност за разширяване на обемите при възможност. Все още е рано да се говори за крайни годишни резултати, но факт е, че сме доста под миналогодишните нива.
– Наскоро съобщихте, че сте завършили предпроектните проучвания за инсталиране на сероочистващи съоръжения…
Така е. Въпреки икономическата криза, не смятаме да скръстим ръце. В момента извършваме и предпроектни поручвания за решаване на евентуални бъдещи проблеми с шламохранилището. Очаквам с нетърпение да разберем как ще бъде разрешен въпросът с квотите за въглероден двуокис, за да планираме бъдещето си. Предоставили сме необходимите анализи и аргументи в МОСВ и МИЕТ, надяваме се на положително развитие. източник >>>