EVN въвежда нов модел фактури в Югоизточна България

Енергийното дружество EVN е предложило на ДКЕВР нов вид фактура за консумирана електроенергия, съобщиха оттам. Новото в случая е, че клиентът може в първата част да види каква е общо консумираната от него електроенергия и съответно крайната дължима сума, а във втората част – да проследи точно от какви компоненти се формира цената.

Целта на дружеството е клиентите в Югоизточна България да получават ясни и прозрачни фактури, които ще позволяват всеки сам бързо и лесно да проверява коректността на дължимите от него суми за консумирана електроенергия. По този начин EVN Bulgaria изпълнява последните препоръки на Европейската комисия по отношение защитата на потребителите, отправени от еврокомисаря Меглена Кунева.

EVN Bulgaria напомня, че във връзка с въвеждането на нови цени на електроенергията, в сила от 1 юли 2009 г. по решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, консумираната от клиентите електроенергия се отчита по новите тарифи, считано от тази дата. Новите цени на електроенергията за битови клиенти са: цена за един киловатчас дневна електроенергия – 0.1763 лв. с ДДС и цена за един киловатчас нощна електроенергия – 0.,1173 лв. с ДДС.

източник >>>