28 млн. лева инвестира в екология ТЕЦ „Контур Глобал- Марица- изток 3“

28 млн. лева ще инвестира в технологии по опазването на околната среда новият собственик на ТЕЦ Марица – изток 3 – американската компания Контур Глобал. Парите ще бъдат вложени в технологии за улавянето на азотните окиси и за намаляване на праховите частици, резултат от производствената дейност на централата. На официална церемония днес бе представен мениджърският екип на новите собственици. „Ние сме млада, но амбициозна компания. Започнахме с трима души и без мощности през 2006-та . Днес за нас работят над 1500 човека, притежаваме централи с обща мощност над 3200 мегавата, разказа главният изпълнителен директор на Контур Глобал Джоузеф Бранд. Той подчерта, че придобиването на 73 процента от дяловете на третата източно- маришка централа е най- мащабната инвестиция на компанията в досегашната й история. Сделката беше определена от американския посланик Джеймс Уорлик като една от най-значимите американски инвестиции в България през тази година. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков пък подчерта, че обикновено смяната на инвеститорите е добър знак в икономиката, защото новият инвеститор винаги е по-мотивиран. Със стъпването си на българския енергиен пазар, американската компания Контур Глобал има интерес към износа на ток за Турция. Фиксираната цена на електроенергията от третата източно-маришка централа за срок от 15 години обаче може да направи това трудно осъществимо – защото мегават електроенергия ще е по-скъп от същото количество, произведено в Турция. В България Контур Глобал възнамеряват да инвестират и в технология в Костинброд за улавяне и използване въглеродния двуокис при производството на безалкохолни напитки.

Дарина Колева