ТЕЦ Енел Марица Изток 3 с рекорд в производството на ток

Рекорд в производството на електроенергия при това с 94% намаление на емисиите серен диоксид е постигнал ТЕЦ Енел Марица Изток 3 през месец май.

Брутното месечно производство на ток възлиза на 621,066 MWh, а от началото на годината до края на май са добити 2,685,375 MWh, което е с 28% повече спрямо същия период на миналата година.

ТЕЦ-ът е първият на Балканите, който работи на лигнитни въглища и отговаря на най-новите екологични стандарти на Европейския съюз.

източник >>>