КЗК разреши придобиване на контрол върху Марица Изток 3

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши придобиването на пряк едноличен контрол от страна на КонтурГлобъл България Холдингс Б.В върху Марица Ийст ІІІ и Марица О&М и непряк едноличен контрол върху „Енел Марица Изток 3“ АД и „Енел Оперейшънс България“ АД.

КЗК постанови незабавно изпълнение на решението. КонтурГлобъл България, както и групата КонтурГлоубъл не притежават дъщерни дружества, клонове или свързани лица в България и не извършват дейност в страната, се заключава в съобщението на комисията.

Предприятия от групата на купувача са заети с развитие и експлоатиране на електроенергийни производствени инсталации в световен мащаб.

КЗК смята, че предвид националната географска дефиниция на пазара на производство и продажба на едро на електрическа енергия, планираната сделка не би оказала негативно влияние на конкурентната среда в страната.

източник >>>