Eнел Марица Изток 3 отбеляза 28 април – Световния ден за здраве и безопасност при работа

• Чрез серия от събития и инициативи компанията въвлече редица свои заинтересовани страни в диалог и осмисляне на културата на безопасността;
• Акцент в тазгодишните чествания бе превенция на шума като фактор, въздействащ върху човешкото здраве.
Медникарово, 28 април 2011 г. – Световният ден на безопасността традиционно бе отбелязан от „Енел Марица Изток 3?. Компанията осъществи серия от събития, чрез които да акцентира върху редица елементи от културата по безопасност. Денят започна с личния пример на мениджърския екип, който посрещна идващите на работа с раздаване на лични предпазни средства (ЛПС) и информационни материали, посветени на здравето и безопасността при работа. Тази инициатива не направи разлика между служители на Enel и такива на компаниите подизпълнители. Това е пореден пример за факта, че „Енел Марица Изток 3? цени високо човешкия живот и здраве при работа.
Фокус на дневната програма бе Срещата с инспекторите по безопасност на компаниите-подизпълнители. Това са хората, които работят непрекъснато в електроцентралата. Събитието бе открито от Джон Кларк, мениджър на Enel за България и Куинто Ди Фердинандо, директор на ТЕЦ „Енел Марица Изток 3?. Екипът на отдел „Здраве, безопасност и сигурност” на електроцентралата – традиционен домакин на срещата – сподели със своите колеги подбрана информация за шума като фактор на работната среда, който оказва негативно въздействие върху човешкото здраве, както и превантивната употреба на ЛПС. Акцент бе темата за „почти инциденти”, тяхната важност и начините за докладването им на територията на електроцентралата.
Специални гости на срещата бяха мениджърите по безопасност на „Кнауф България – Завод Марица”, „Мини Марица Изток” ЕАД и и ТЕЦ „АЕS Гълъбово” – и трите предприятия са наши добри съседи и партньори, с които споделихме нашата култура по безопасност.
В края на срещата с едноминутно мълчание бе почетена паметта на всички загинали при трудови злополуки в комплекса.
Денят на безопасността в ТЕЦ „Енел Марица Изток 3? включи други инициативи, целящи повишаване на общата информираност сред служителите на Enel в България относно важността на безопасността и опазване здравето на хората. Специално обръщение от Джон Кларк, мениджър на Еnel за България до всички служители бе изпратено по имейл и залепено на входа на електроцентралата. То бе съпроводено с посланието на Фулвио Конти, главен изпълнителен директор на Групата Enel по случай на тази важна дата.
Мениджърският екип проведе обща и задълбочена Обиколка по безопасност, която набеляза зони и дейности за повишаване нивото на безопасността.
През деня започна и Кампания за подмяна каските на персонала, а в столовата имаше специално подбрано Здравословно меню. Информационните материали бяха достъпни през целия ден, а ще са на разположение на колегите в електроцентралата и след събитието в електронен вариант чрез различните комуникационни канали (Интранет, информационни точки, имейл).
В допълнение, за пръв път се проведе и практическата инициатива „5 минути За здраве” – офис-гимнастика съпроводена от съвети за здраве в офис-среда.

източник >>>