ТЕЦ “Енел Марица Изток 3? със сертификат OHSAS 18001:2007 за най-добри практики за управление на безопасността

SGS България потвърди, че централата работи в съответствие с най-добрите практики за управление на безопасността в света.
Освен това, Енел Марица Изток 3 получи актуализация на сертификата ISO 14001:2004
София, 17 януари, 2011 г. Днес, Енел Марица изток 3 получи сертификат OHSAS 18001:2007 и актуализация на сертификата ISO 14001:2004 от SGS България, удостоверяващи, че централата работи в съответствие с най-добрите практики за управление на безопасността и околната среда в света. Сертификатите бяха връчени на Джон Кларк, мениджър на Enel за България и изпълнителен директор на Енел Марица Изток 3 АД.
Сертификатите бяха издадени след успешното оценяването на дейностите и документацията на ТЕЦ Енел Марица Изток 3, според изискванията на OHSAS и ISO.
Сертификатите на Енел Марица Изток 3 OHSAS 18001 и ISO 14001 отговарят на стратегическите принципи на Екологичната политика на Групата Enel, за прилагането на международно-сертифицирана система за управление на безопасността и околната среда в рамките на цялата Група.
„И двата сертификата – OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004, оценяват ангажимента на нашата компанията да прави бизнес по един устойчив начин с най-високите стандарти за безопасност и за опазване на околната среда за настоящите и бъдещите поколения“, заяви Джон Кларк, изпълнителен директор на Енел Марица Изток 3. „Това стана възможно благодарение на отдадеността и работата на всички наши служители, като още веднъж искам да им благодаря за всеотдайността при постигането на тази амбициозна цел“.
„ТЕЦ „Енел Марица Изток 3? покри всички изисквания на стандарта OHSAS 18001:2007, с което засвидетелства ангажираността си към здравето и безопасността на своите служители и доброто менажиране на въведената система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в компанията”, каза Албена Амзина, началник отдел „Сертификация и системи” в SGS България. “Въвеждането на тази система за управление се смята за добра не само европейска, но и световна практика. Все повече компании, които ценят своите служители като един от най-важните елементи в цялостния работен процес, следят безопасността в условията на труд и въвеждат системата”.
Сертифицираните системи за управление на безопасността и околната среда подобряват доверието на инвеститорите, защото минимизират риска от инциденти в сферата на безопасността и околната среда. Сертифицираното е доброволно и се препоръчва от регулаторните органи, като средство за предотвратяване на рискове свързани с безопасността, както и замърсяването на околната среда и служи като гаранция за спазване на безопасността и екологичното законодателство.
За Енел Марица Изток 3
ТЕЦ Енел Марица Изток 3 е първата и единствена централа на лигнитни въглища на Балканите, която работи в пълно съответствие с европейските екологични стандарти. Тя е 73% собственост на Enel, най-голямата енергийна компания в Италия и втората по инсталирани мощности в Европа.
ТЕЦ Енел Марица Изток 3 е единствената централа на въглища на Балканите, която работи в пълно съответствие с най-новите Европейски екологични изисквания. Проектът за модернизация и рехабилитация на ТЕЦ Енел Марица Изток 3 беше официално завършен през февруари 2009 г.
Компанията се стреми да постигне съвършенство във всички свой сфери на работа със специален фокус върху безопасността и околната среда. Сертификатите OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004 напълно отразяват вижданията на Enel, ценностите и подхода към безопасност и опазване на околната среда.
За SGS
Основана през 1878 година в Руан, Франция, като фирма за контрол на зърно, през 1919 г. в Женева SGS е преобразувана в Societe Generale de Surveillance S. A. През 1991 г. официално е регистрирана SGS България ЕООД и е основаван централен офис в София.
В настоящия момент функционират оперативни офиси в Бургас, Варна, Русе, представителства в Пловдив и Плевен, както и акредитирани лаборатории за анализ на зърнени култури, генномодифицирани организми и анализ на строителни материали. Портфолиото на компанията включва аутсорсинг, управление на риска, технически консултации и обучения.

източник >>>