БЕХ избра нов съвет на директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД

БЕХ избра нов съвет на директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД
Тодор Тодоров остава член на ръководството на мините

Нов съвет на директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД избра Съветът на директорите на Българския енергиен холдинг. Мините са дъщерно дружество на БЕХ ЕАД.
Новият съвет на директорите е в състав Иво Маринов, Иван Караиванов и Тодор Тодоров. Господин Тодоров до момента беше изпълнителен директор на мините. От съвета на директорите на дружеството бяха освободени Ивайло Данаилов и Ботьо Захаринов.
Биографична справка:
Господин Иво Маринов е роден през 1963 г. в София. Завършил е Френски лицей „Пиер и Мари Кюри“ в Алжир със специалност „Социални и икономически науки“. Магистър по „Икономика и организация на международния туризъм“. Преминал е редица специализации по туристически маркетинг и мениджмънт, подготовка на стратегии за развитие и формиране на политики в сферата на туризма в САЩ, Дания и Япония. Участвал е в учебни програми за използване на европейските фондове в сектора, „туристически клъстери“, програми за насърчаване на малките и средни предприятия в туризма, развитие на туристически продукти и управление на дестинациите в Германия, Великобритания, Швеция, Ирландия, Белгия и София. Господин Маринов е заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма.
Господин Иван Караиванов е роден през 1963 година. Магистър на минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски”. Има специализация по „Открито разработване на полезни изкопаеми” и квалификация по „Новости в техниката и технологиите на открития въгледобив”. Целият му професионален опит е свързан с „Мини Марица Изток”, където е започнал работа през 1991 година, като последователно е заемал различни длъжности. В момента господин Караиванов е директор на „Дирекция минна”.

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД

източник >>>