Заварих “Мини Марица-изток” в тежко финансово състояние, призна новият шеф

Заварих “Мини Марица-изток” в тежко финансово състояние.Това призна новият изпълнителен директор на дружеството Тодор Тодоров само няколко дни след като встъпи в длъжност. Той обеща да води политика, която е съобразена с изискванията на пазарната икономика и да не допуска злоупотреби с държавните средства.

Заплатите и осигуровките на работещите вече са изплатени, информира новият изпълнителен директор на “Мини Марица-изток”. Тодоров отчете, че към момента на встъпването му в длъжност дългосрочните задължения на дружеството са 104 милиона лева. ”Краткосрочните възлизат на 44 милиона лева, в това число и задължения към персонала, което заварих -16 милиона лева. Всичките вземания възлизат на 24 милиона.

Що се отнася до финансовия резултат на “Мини Марица-изток”, към 30 юни той възлиза на 17 милиона загуба. Т.е.приходите, съобразени с предходната година са по-добри, но имаме увеличение на разходите, но това ще го регулираме”, каза Тодоров.

Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ Тодор Тодоров обеща да няма съкращения, да продължи партньорството със синдикатите, както и да бъде назначена нова финансова ревизия на дружеството.

източник >>>