Не предвиждат съкращения в „Мини Марица-Изток”

Ръководството на „Мини Марица-Изток“ не предвижда съкращения на работещите 7500 души в дружеството. Разработена е антикризисна програма, в която са предвидени мерки за намаляване на разходите и съдържа варианти в зависимост от конкретната пазарна конюнктура през следващата година.

Изпълнителният директор на дружеството инж. Иван Марков очерта параметрите на най-критичния вариант за добив и евентуалните последствия за инвестиционната програма. „Най-неблагоприятният вариант за нас би означавал 24 милиона тона годишен добив. При него ще се реализира наполовина инвестиционната ни програма. Нейният критичен минимум е от 57 милиона лева“.

За да може дружеството да посрещне икономическата криза, ръководството е разработило антикризисна програма, която гарантира, че“Мини Марица-Изток“ няма да изкара хора на пазара на труда“.

До 5 януари в дружеството се събират офертите на консултантските фирми, които ще кандидатстват за изработването на тръжното досие на новата централа, обясни инж. Иван Марков. „След като се изработи тръжното досие ще бъде обявена нова процедура, където вече ще се избира изпълнител по тези документи, които сега ще подготвят консултантите“. От “Мини Марица-Изток” предвиждат до края на годината да бъдат добити 24 500 000 тона въглища.

източник >>>