Рудник „Траяново 1” изпълни годишния си план

7 705 000 тона въглища добиха в рудник „Траяново 1” на „Мини Марица Изток“ и по този начин изпълниха годишния план. Очаква се до 10 декември рудникът да изпълни бизнес плана си за разкриване, насипване и транспортиране на земна маса, който е 24 000 000 метра кубични земна маса.

От началото на тази година до 3 декември в радневското дружество са добити над 22 500 000 тона въглища, което е изпълнение на плана 106 на сто и са разкрити, насипани и транспортирани 90 млн. кубични метра земна маса. По заявки от консуматорите до края на годината се очаква добив над 24 млн. тона въглища.

източник >>>