Вдигат с над 15% заплатите на работниците в „Мини Марица-изток“

Дни преди професионалния празник на миньорите – 18 август, Съветът на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД на свое заседание на 7 август взе решение основните месечни заплати да се увеличат средно с 15,5%, съобщиха от компанията. Повишението влиза в сила от 1 юли 2008 г. и е в следствие на добрите финансово-икономически резултати, постигнати от дружеството. Разпределението на средствата ще бъде извършвано съгласно действащите Вътрешни правила за работната заплата.
От компанията още отчитат, че през миналата година 2012 работници и служители от дружеството са преминали различни курсове и квалификации. Обучението за придобиване и повишаване на професионалната квалификация, за придобиване на правоспособност и за актуализиране и разширяване на знанията, се организира от Центъра за професионално обучение „Марица-изток” към дружеството, който е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение през 2002 г. През миналата година Центърът получи лиценз за провеждане на обучение за степен на професионална квалификация по 7 професии, които обхващат 21 длъжности в дружеството. Одобрени са учебни планове и програми за 72 квалификационни курса. Обучението се провежда от водещи специалисти в дадената област от МГУ „Св. Иван Рилски” и от експерти на дружеството.
Компанията е разработила и цялостна програма за здравна рехабилитация и възстановяване на работещите. За всеки от 7500-те служители ще бъде осигурена 5-дневна програма на Старозагорските минерални бани.

източник >>>