„Мини Марица-изток“ с 4% преизпълнение на годишния план

„Мини Марица-изток” ЕАД добиха близо 9,5 млн. тона въглища от началото на годината до 28.05.2008 г. Това е с над 650 хил. тона повече от добива за същия период на миналата година. Така, дружеството преизпълнява годишния си бизнес план с 4%, сочи последният отчет на мините.
Реализираният е рекорден за последните 8 години. Миньорите в трите рудника на дружеството достигнаха най-добро изпълнение за периода 01.01 2000 г. – 28.05. 2008 г. Само за месец май в дружеството са добити 1,282 млн. тона въглища, което е с 595 хил. тона повече от същия период на 2007 година.
До края на 2008 година „Мини Марица-изток” планира да добие 23,1 млн. тона лигнитни въглища и да бъдат изкопани, транспортирани и насипани 95 млн. кубични метра земна маса.