Министър Трайков участва в дискусионен форум, посветен на ролята на ТЕЦ на местни въглища

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков участва в национален дискусионен форум на тема: Ролята на ТЕЦ на местни въглища за икономическото развитие на България: настояще и бъдеще“. Мероприятието се провежда днес, 16 февруари 2010 г., от 11.30 ч. в столичния хотел „Хилтън“, а негов организатор е Българският енергиен форум.

„Настоящият форум би могъл да бъде началото на дискусия за възможностите на България да участва със свои въглищни централи в европейската схема за търговия с емисии на въглероден диоксид“, се казва в приветствието на министър Трайков към участниците. Използването на местни енергийни ресурси е сред основните приоритети в проекта за Енергийната стратегия на България до 2020 г. То е гаранция за енергийната сигурност, икономическото развитие и работните места в отрасъла. Запасите от лигнитни въглища в страната се оценяват на 1. 827 млрд т.. Те осигуряват ресурс за производство на електрическа енергия за следващите 50 години. Въглищата имат и предимството на относителна ценова стабилност, но основен недостатък при използването им е ниското качество и отделянето на големи количества въглеродни емисии. За да бъде съвместимо използването на въглища с климатичните предизвикателства е необходимо прилагането на високотехнологично производство с улавяне и съхранение на въглероден диоксид. Това означава, че производителите на енергия от въглищни централи трябва да вложат над 1 млрд. евро в чисти въглищни производства до 2020 г.

Сериозна възможност за финансиране на проекти за улавяне и съхранение на въглероден диоксид е търговията с емисии. 300 млн. емисионни квоти, с прогнозна стойност между 6 и 9 млрд. евро, са заделени от резерва за нови участници в схемата. Правилата и критериите за избор на проекти предстои да бъдат определени в най-скоро време от Европейската комисия.

Българското правителство ще следва неотклонно политика, осигуряваща баланса между екологичното законодателство и насърчаване на конвенционалната енергетика, включително използването на местни ресурси. Затова диалогът с бизнеса и неправителствените организации е важен като инструмент за намиране на най-добрите решения в енергийната сфера.

източник >>>