ТЕЦ „Марица Изток 2“ получава лиценз за 10 години

10 годишен лиценз за търговия с електрическа енергия ще издаде Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на ТЕЦ „Марица Изток 2”.
Комисията ще проведе открито заседание, на което ще разгледа подаденото от ръководството на централата заявление. „Марица Изток 2” е най-голямата топлоелектрическа централа у нас с 8 енергоблока и инсталирана мощност 1 465 мегавата.
Дружеството е с капитал 26,410 млн. лв. и е 100% собственост на Министерството на икономиката и енергетиката. Според експертите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране централата има необходимото техническо и финансово обезпечаване, за да получи лиценз за търговия с електричество.
Освен това “Марица Изток 2” е активен участник на свободния пазар на ток от декември 2004 г.

източник >>>