Първи блок на ТЕЦ „Марица-Изток 2” влезе в експлоатация

До края на деня първи блок на ТЕЦ „Марица-Изток 2” трябва да влезе в паралел с националната енергийна система, след като рано тази сутрин турбината на блока достигна 3000 оборота.

Първи блок бе спрян през октомври 2005 година, като част от проекта за рехабилитация на блоковете от първи до четвърти и изграждане на сероочистващи инсталации.

Проектът, на стойност 226 млн. евро, от които 191 млн. евро са осигурени от Японската банка за международно сътрудничество чрез държавно гарантиран заем, стартира официално през октомври 2004 година.

Успоредно с рехабилитацията на блоковете от първи до четвърти и модернизацията на блокове пети и шести ще бъдат изградени сероочистващи инсталации.Чрез тях ще се редуцират вредните емисии на изходящите газове и концентрацията на прах, а емисиите на серен диоксид на блоковете от първи до четвърти ще намалеят с 94 процента.

източник >>>