2,5 млн. йени глоба за японците в ТЕЦ „Марица Изток 2“

Закъснението в изпълнението на японския проект в ТЕЦ “Марица Изток 2” е много тревожно. Това заяви заместник-министърът на икономиката и енергетиката Йордан Димов.

Договорът за рехабилитация на старите блокове и за изграждане на сероочистващи инсталации е сключен между две търговски дружества, но ТЕЦ 2 е базова централа с изключително значение за енергийния баланс на страната.

Затова Министерството на икономиката и енергетиката се опитва да помогне за решаване на проблема, но засега – неуспешно, призна Димов. Той съобщи, че през следващата седмица са планирани срещи с японския посланик у нас, както и посещение на български представители в Япония.

На японските фирми изпълнители на проекта е наложена санкция от 1 милион и 800 хиляди йени за доставка на некачествено оборудване. Предстои да бъде наложена още една глоба в размер на 2 милиона и 500 хиляди йени, за некачествен абсорбер на сероочистваща инсталация, съобщи зам.-министър Димов.

Японската страна е заявила готовност за завършване на екологичните съоръжения през септември 2008 година. Това означава, че след 1 януари блокове 1-6 в ТЕЦ 2 трябва да спрат.

Министерството на икономиката подкрепя искането на директорите на топлоелектрическите централи за промяна в комплексните разрешителни за работа, издадени от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, заяви Йордан Димов. Засега МОСВ отказва да промени сроковете, записани в комплексните разрешителни.

източник >>>