ГЪЛЪБОВО ПОЛУЧИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРОЕКТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА Р.СОКОЛИЦА

Със заповед на областния управител на Стара Загора Йордан Николов, от 15 март т.г. на община Гълъбово безвъзмездно е прехвърлена собствеността върху проекта за почистване на коритото на р. Соколица. В писмо на областния управител до Вр. и. д. кмет на общината Пламен Бараков се посочва, че „за успешната реализация на проекта община Гълъбово би могла да потърси финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“.
Проектът на стойност 100 хил. лв. бе получен от областния управител на 5 март, с договор за безвъзмездно дарение, от управителя на „Ей И Ес Марица – Изток 1“ инж. Светослав Николов. Той включва геодезическо заснемане на реката, съставяне на цифров модел, изготвяне на хидроложко проучване и хидравлични изчисления на обследвания участък.

източник >>>