Регистрираха ново „Ремотекс“ на… столичен адрес

Синдикът на очакващото фалит радневско предприятие трети месец не може да получи информация

Новорегистрирано търговско дружество ще замени очакващото фалита си „Ремотекс“ АД – Раднево, и ще се бори за многомилионни поръчки от държавните мини в комплекса „Марица изток“.

Новото „Ремотекс М“ ООД е създадено от мажоритарния собственик на „Ремотекс“ АД, гръцкият гражданин Йоаннис и частното „Минстрой холдинг“ АД на Николай Вълканов. Съдружниците участват с по една вноска от 100 лв.

Фирмата е регистрирана в София на бул. „Д-р Г.М. Димитров“ 57, където е адресната регистрация на „Минстрой“.

Вписаният предмет на дейност изцяло препокрива този на потъналото в задължения към НАП, ПИБ и работници „Ремотекс“. Включени са ремонти на тежко минно оборудване, подвижния жп състав на електрическите машини в рудниците, както и производство на машини, съоръжения и метални конструкции за нуждите на предприятията от „Марица изток“.

То се ръководи от двама управители, единият от които, Неделчо Бонев, е зам.-председател на Съвета на директорите на „Минстрой Марица изток“, друго дъщерно предприятие на „Минстрой холдинг“.

Очаква се новото дружество да участва в предстоящия на 16 октомври публичен търг за разпродажба активите на „Ремотекс“ АД – Раднево, включващи терени, сгради и оборудване. Търгът е обявен от частен съдия-изпълнител, който ще направи опит да осребри над 25 млн. лв. най-вече в полза на кредитора Първа инвестиционна банка.

На 6 ноември в Старозагорския окръжен съд е насрочено първо заседание за обявяването на радневската фирма в несъстоятелност.

От близо година предприятието е затворило вратите си, а работниците и служителите са в платен престой. От февруари 2013 г. никой от тях не е получавал заплата.

За да бъде конкурентоспособно, новото „Ремотекс М“ трябва да разполага с минимум 750-800 специалисти, запознати със ситуацията в бранша.

В момента от старото дружество са останали под 200 души, голямата част от които са в предпенсионна възраст.

Поръчки от порядъка на 25-30 млн.лв. годишно печелеше „Ремотекс“ от държавното „Мини Марица-изток“ преди да затъне в дългове и да затвори вратите си м.г.

В края на м.г. бе направен опит за спасение на фирмата чрез одържавяването й, но впоследствие тогавашният министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев се отказа от идеята. Причината бе огромната задлъжнялост и липсата на яснота по направените харчове.

Назначеният от съда временен синдик Елин Топалов заяви, че и до момента, вече трети месец, не е наясно със ситуацията в дружеството.

„Според Търговския регистър предприятието има цели трима изпълнителни директори, но аз така и не съм успял да се видя или чуя с някой от тях. Обаждат ми се потенциални купувачи с въпроса как биха могли да извършат оглед на предлаганото за продажба имущество. Предполагам, че на 16 ноември ще се появят повече от един кандидати“, коментира той.