EVN България проведе традиционните си информационни срещи с областни управителив Югоизточна България

В периода 20 юни – 8 юли 2024 г. ръководството на EVN България проведе традиционните
информационни срещи-разговори с областни управители в Югоизточна България. Срещи се
проведоха с областните управители на всички девет административни областни в Югоизточна
България – Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Ямбол, Сливен и
Бургас. Целта е поддържането на открит и редовен диалог с местната държавна власт.
Акцент в дейността на компанията през 2024 г. е по-нататъшното развитие на
електроразпределителната мрежа и сигурността на захранване, както и дигитализацията на
клиентски услуги и работни процеси.
По време на срещите Калина Трифонова, заместник-председател на Съвета на директорите на
EVN България, и Здравко Братоев, заместник-председател на Съвета на директорите на
Електроразпределение Юг, запознаха областните управители с инвестиционната програма на
компанията за 2024 г., новата техника за обезпечаване на техническите дейности, мерките за
подобряване на клиентското обслужване и важни проекти на компанията по области.
Дигитализация на обслужването е друг от приоритетите за EVN България – за улеснение на
клиентите функционира дигитален онлайн портал, като целта е там да се предлагат все повече
услуги.
На срещите бяха засегнати теми като либерализацията на пазара на електроенергия,
предизвикателствата, свързани с производството и изкупуването на енергия от ВЕИ, добрата
комуникация на клиентските центрове с местната власт, инвестициите в електромобилност и
др.

Източник: EVN България