„Булгартрансгаз“ няма пари за газификацията на Маришкия басейн

Подадените оферти в процедурата, пусната през пролетта, неколкократно надвишават индикативната ѝ стойност

от economic.bg

„Булгартрансгаз“ е прекратила обществената поръчка за планираната нова инфраструктура за газификация на Маришкия басейн, това става ясно от публикуваните документи в процедурата. Причината е, че подадените оферти многократно надвишават индикативната стойност на проекта, а осигурено финансиране засега няма.

Търгът беше отворен през април тази година и като причина за стартирането му бе обявено, че компанията има увеличен инвестиционен интерес за захранването на съществуващи и планирани мощности в региона с природен газ. Обектът включваше проектирането на нова газопреносна инфраструктура с обща дължина около 73 км и съоръженията към нея. Новата инфраструктура бе предвидено да е годна за пренос на газ, биометан, водород и техните смеси.

Скъпи оферти

Заложената индикативна стойност на новата инфраструктура бе 1.3 млн. лв. (без ДДС), подадените оферти от компаниите обаче я надвишават значително. Двете обединения, участвали в търга са ДЗЗД „ГАЗ ДИЗАЙН 2024“, в което влизат „ДИДЖИТАЛСЪРВИС“ ЕООД и „ХАБАУ” С.Р.Л. Република Румъния и “Х.Е.ПРОЕКТ” ДЗЗД, в което са „Химкомплект инженеринг“ АД, „ЕНСОЛ ВМ“ ЕООД, „ПРОТРЕЙСИНГ“ ЕООД и „АЙЕНЕЙ БИЛД“ ЕООД. И двете обединения подават оферти за над 3 млн. лв. – първото за 3.5 млн. лв. или със 172% по-висока от прогнозната стойност на поръчката, а тази от “Х.Е.ПРОЕКТ” ДЗЗД е за 3.4 млн. лв. или с над 160% отгоре. В крайна сметка на първо място е класирана по-ниската оферта на “Х.Е.ПРОЕКТ” със 100 точки.

В документа за прекратяването на процедурата е записано, че прогнозната ѝ стойност, включително стойността на предвидените опции, е в размер на 1.3 млн. лв. като цената е съобразена с обхвата на дейностите и определена на база предишни договори със сходен предмет на дружеството, сключени след проведени обществени поръчки.

Целият материал в economic.bg