Властта се сети за собственото си дружество – ТЕЦ „Марица изток 2“

С цел гарантиране сигурността на енергийната система и непрекъсваемост на доставките на крайните снабдители министърът на енергетиката вчера е запознал Министерски съвет с ВЪЗМОЖНОСТИТЕ за изпълнение на решението на Народното събрание от 31.01.2020 г., гарантиращо работата на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“, съобщиха от правителствената пресслужба.

Медията ни припомня, че решението на 31 януари 2020 г. беше прието с пълно болшинство от Народното събрание и според публикацията в Държавен вестник – бр.11/07.02.2020 г., то гласи:

„Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

  1. Задължава Министерския съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 29 февруари 2020 г. да приеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в това число и чрез увеличаване на капитала на дружеството от страна на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, с цел гарантиране на енергийната сигурност на страната като елемент от националната й сигурност, независимо от становището на Европейската комисия по този въпрос.
  2. Задължава Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.
  3. Възлага на Министерския съвет да предприеме действия за присъединяване на Република България към платформата „Въглищни региони в преход“ без поемане на ангажименти за закриване на въглищни централи“.

За изпълнение на това решение, както и на още едно, прието от НС на 12.01.2023 г. (за предоговаряне с ЕК на записаното в ПВУ намаление на въглеродните емисии от въглищните централи с 40% на база 2019 г.), настояваха многократно синдикатите, както и народни представители от Старозагорски регион.

Изпълнението на тези две решения на НС бяха записани и в Споразумението от 3 октомври 2023 г. между тогавашния министър-председател Николай Денков, членове на МС, народни представители и представители на синдикалните организации в сектор „Енергетика“, с което беше сложен край на големия протест на миньорите и енергетиците, блокирали основни пътни артерии в страната.

Крайният срок за изпълнението на тази точка от Споразумението от страна на правителството на сглобката беше до 30 ноември 2023 г., но нищо подобно не се случи. Напротив, ТЕЦ „Марица изток 2“ продължи да работи на минимално натоварване, а представителите на ПП-ДБ обясняваха напоително, че пазарът бил този, който ще сложи край на въглищните централи заради неконкурентната цена на произвеждания от тях ток. Но удобно премълчаваха, че причината са високите цени на въглеродните квоти, които обаче не са пазарен, а политически инструмент с цел ликвидирането на въглищните ТЕЦ-ове по линия на европейската „Зелена сделка“.

Вчера информацията, която разпространи правителствената пресслужба след заседанието на служебния кабинет, гласи дословно:

„Министерският съвет се запозна и прие доклад на министъра на енергетиката във връзка с решение на Народното събрание от 31.01.2020 г., с което се задължава Министерският съвет да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД („БЕХ“ ЕАД). Припомняме, че дружествата от БЕХ са определени като стратегически обект от значение за националната сигурност.

Също така съгласно чл. 4, ал. 2, т. 8 от Закона за енергетиката министърът на енергетиката определя обща годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни първични енергийни източници (на гориво), по съображения за сигурност на снабдяването.

С цел гарантиране сигурността на енергийната система и непрекъсваемост на доставките на крайните снабдители министърът на енергетиката запозна МС с възможностите за изпълнение на цитираното решение на Народното събрание“.

Източник: