EVN България напомня съвети за безопасност в случаи на гръмотевични бури

EVN България напомня своите съвети за безопасност на клиентите и техните домове в случаи
на гръмотевични бури през пролетта и лятото. В тази връзка компанията предоставя полезни и
практични съвети за сигурност:
Съвети при гръмотевични бури, ако се намирате в дома или на работното място:
 изключете от контакта електрическите уреди, които най-много се влияят от външно
пренапрежение – телевизор, компютър, климатик, CD и DVD, електрически уреди.
 с цел защита на сградата от пряко попадане на мълнии може да изградите
мълниеприемници и мълниеотводи. Мълниезащитната инсталация на всяка сграда
трябва да бъде заземена съгласно изискванията и периодично проверявана.
 за защита на домакинските уреди и вътрешната електрическа инсталация е
препоръчително да има монтирана катодна защита в ел. табло на сградата или
устройства като UPS, протектори и разклонители с предпазител и/или катоден отвод.
Съвети при гръмотевични бури, ако се намирате на открито, сред природата и Ви
настигне или приближава гръмотевична буря:
 по възможност отдалечете се от електропроводи
 не хващайте/не докосвайте метални конструкции, огради, парапети и други метални
заграждения
Съвети при къмпингуване:
 ако Вашата каравана или палатка влезе в контакт със скъсан или повреден
електрически проводник или се намира в близост до повредения електропровод,
незабавно се отдалечете и останете на безопасно място до пристигане на аварийна
група на EVN България.
 ако проводникът е паднал на земята, не го докосвайте! Имайте предвид, че по него е
възможно да има напрежение. Стойте далеч – минимум на 8 метра разстояние от
проводника!

Източник: EVN България