МИНИСТЪР РАДЕВ: ГАРАНТИРАНЕТО НА ДОСТЪПНА, СИГУРНА И УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ ЗА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ Е ОСНОВНА ЦЕЛ В НАШАТА РАБОТА

Гарантирането на достъпна, сигурна и устойчива енергия за всички потребители  – това е основната цел в работата на екипа на Министерството на енергетиката както през изминалия деветмесечен период, така и в бъдеще. За изпълнението на тази цел ще продължим активните си усилия за завършване на проекта за енергийна стратегия на страната до 2030, с хоризонт до 2050 г. в синхрон с актуализацията на Интегрирания план енергетика и климат, както и на реформата за либерализация на електроенергийния пазар на едро – внимателно и с ясно разбиране за последователност. Това каза министърът на енергетиката Румен Радев, представяйки главните приоритети в работата на Министерството на енергетиката през идните месеци. Днес, 8 март 2024 г., Министерският съвет отчете свършеното до момента и начерта главните задачи в дейността си до края на своя мандат.

Основно предизвикателство в дейността на Министерството на енергетиката ще бъде също и запазването на решителността и темпото на работа по развитие на проектите за нови ядрени и балансиращи хидроенергийни мощности, както и развитието на преносната инфраструктура.

Това са големите стратегически проекти в дейността на Министерството на енергетиката и усилията за тяхната успешна реализация ще продължат, заключи министър Радев.

Източник и фотография: МЕ