ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ – В ЦЕНТЪРА НА ЕКСПЕРТНА ДИСКУСИЯ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОМЯНА В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Директивата за ВЕИ не засяга само сектор енергетика. Необходими са общи и координирани усилия на много институции, за да бъдат нейните разпоредби транспонирани точно и приложимо в българското законодателство. Това каза директорът на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ в Министерството на енергетиката Николай Налбантов по време на кръгла маса, посветена на премахване на пречките пред децентрализацията и демократизацията на прехода, организирана от Центъра за изследване на демокрацията.

Регламентирането на енергийните общности е ключово за децентрализация на енергийното производство, а това е едно от главните посоки за развитие на сектора през идните десетилетия, смятат участниците в дискусията. По мнението на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов, колкото по-централизирана е енергийната система, толкова по-големи ще бъдат загубите по мрежата и рисковете за енергийната система на страната.

Ремина Алексиева, анализатор от Центъра за изследване на демокрацията, представи пред участниците в срещата основните резултати от анализ на законодателството, касаещо енергийните общности и необходимостта от подобряване на регулаторната рамка в тази област. Необходима е по-задълбочена специфична уредба за функционирането на енергийни общности, трябва да бъде ясно регламентиран достъпът им до електроенергийните пазари – това са част от основните изводи от направения анализ. Те се допълват с необходимостта от нормативна уредба, която регламентира изграждането на вътрешна енергийна инфраструктура, както и от създаването на единен регистър на енергийните общности.

Предвиждаме транспониране на директивата за ВЕИ в две последователни изменения на закона, поясни в отговор г-н Налбантов и допълни, че първите промени, които се оценяват в момента, са направени под натиск за спазване на срокове, но експертите в МЕ са напълно наясно с необходимостта от по-задълбочена и детайлна регламентация. Той смята, че за правилното адресиране на следващите нормативни изменения, на първо място трябва да се потърсят причините за липсата на мотивация сред хората за създаване на такива общности.   

Източник: Министерство на енергетиката