Проект: Близо 12 000 души да бъдат пренасочени от въглищни комплекси към нови работни места до 2030 година

Близо 12 000 души трябва да бъдат пренасочени към нови работни места до 2030 година
заради намаляването на търсенето на въглища от ТЕЦ-овете. Това предвиждат публикуваните
тази седмица за обществено обсъждане актуализирани варианти на териториалните планове
за справедлив преход за районите Стара Загора, Перник и Кюстендил.
Предвижда се създаването на държавна компания „Конверсия на въглищни райони“, която да
наеме част от миньорите и работниците в ТЕЦ-овете, за да използват уменията им в процеса на
рекултивация на кариерите за лигнитни въглища. 
Вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов коментира за Българското национално радио:
„Това, което е новото на териториалните планове за справедлив преход е, че го няма това,
срещу което ние реагирахме, че до еди-коя си година ще бъдат освободени 12 или 15 000
човека. Тук се говори за това, че ще бъдат засегнати еди-колко си работни места, но трябва да
бъдат отворени нови работни места не само за енергийно производство, но и за подготовка на
прехода. Ние настояваме да се даде приоритет на мерките за предварително създаване на
работни места и осигуряване на избор на работещите“.

Източник: