РЪСТ В ДОБИВА И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ВЪГЛИЩА В ЕС ПРЕЗ 2022 Г. ОТЧИТА ЕВРОСТАТ, БЪЛГАРИЯ Е В ЧЕЛНАТА ТРОЙКА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

През 2022 г. се запазва тенденцията на ръст в добива и потреблението на въглища в Европейския съюз, сочи новопубликуван доклад на Евростат. Според данните от проучването през миналата година страните членки са произвели общо 349 милиона тона, което е с 6% повече в сравнение с преходната. Използваните за периода количества достигат 454 млн. тона или увеличение с 2 на сто спрямо 2021 г.

„Този период на възстановяване на въглищната индустрия започна преди две години и беше стимулиран основно от търсенето и предлагането на лигнитни въглища – твърдо изкопаемо гориво с ниско енергийно съдържание, принадлежащо към по-голямата категория на кафявите въглища“, поясняват пазарните анализатори.

Страната ни е трета по добив на кафяви въглища в ЕС

Въпреки това производството остава по-ниско от нивата през 2019 г, преди избухването на пандемията. Днес кафяви въглища се произвеждат в 9 от държавите членки на ЕС, а Германия е лидер в класацията. През последната година страната е произвела 131 млн. тона кафяви въглища, което представлява дял от 44% от общия добив на ЕС. Сред останалите големи производители са Полша (с 19%), България (с 12%), Чехия (с 11%), Румъния, Гърция, Унгария, Словения и Словакия, показва още докладът на Евростат.

„Лигнитните и кафявите въглища традиционно не се търгуват, а се използват за производство на електроенергия за местни нужди. И докато лигнитът рядко е основна суровина за електроцентралите във водещите икономики в ЕС, в региона на Западните Балкани ситуацията е точно обратната. Въпреки това през последните години делът на лигнитните въглища в производството на електричество значително намаля и в този регион благодарение на ръста в използването на хидроенергия и природен газ“, коментират от Евростат.

Най-голям производител в региона

Страната ни се нарежда на челно място в статистиките за производството на кафяви въглища в региона на Западните Балкани и съседните страни от ЕС с 35,5 млн. тона през 2022 г. Останалите държави, включени в проучването на статистическата служба, са произвели (в млн. тона):

 • Румъния – 18,2;
 • Гърция –13,7;
 • Босна и Херцеговина –13,3;
 • Косово – 8,3;
 • Северна Македония – 5,1;
 • Унгария – 4,9;
 • Словения – 2,3;
 • Черна гора – 1,7;
 • Албания – 0,2.
 • През 2021 г. лигнитните въглища са съставлявали 99,6% от потреблението на кафяви въглища в ЕС, а суббитуминозните (неспичащи се, неагломериращи се) въглища – 0,4%, показва още изследването на Евростат.
 • „Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия) понастоящем се фокусират върху използването на лигнитни въглища за производство на електроенергия. Местният добив се е увеличил със 17% в периода между 1990 и 2022 г. Тъй като почти цялото количество, произведено от тези страни, се използва за национални цели, търговията с лигнит в региона е незначителна. Ето защо проучванията се насочват основно към вътрешното производство и потребление“, уточняват от статистическата служба.
 •  
 • Тенденциите при черните въглища остават стабилни през 2022 г.
 • При черните въглища, които са с по-високо енергийно съдържание, производството в ЕС достига почти 55 милиона тона през 2022 г. Към момента в ЕС остават само двама производители на такива въглища – Полша и Чехия, сочат данните на Евростат.
 • „Потреблението на черни въглища в ЕС през 2022 г. е в размер на 160 милиона тона, с 11% по-малко от 2019 г. За разлика от кафявите, тези въглища се използват широко и в други индустрии, освен в производството на електроенергия, и следователно се търгуват и консумират от всички страни от ЕС с изключение на Малта. Полша (38%) и Германия (25%) допринасят кумулативно за почти две трети от общото потребление на черни въглища в ЕС през 2022 г., следвани от Италия, Холандия, Франция, Испания и Чехия“, обобщават пазарните анализатори.
 • Източник: