Стартира стажантската програма на EVN България „Младежи с бъдеще“

58 стажанти участват в 18-то издание на програмата
На 3 юли 2023 г. стартира 18-то издание на стажантската програма на EVN България –
„Младежи с бъдеще“. Тази година общо 58 стажанти ще проведат тримесечен стаж в 37
различни организационни единици. 29 стажанти ще проведат своята програма в различни
Клиентски центрове по места, 9 от стажантите са в централни технически отдели и в EVN
Топлофикация, а други 20 – в бизнес организационни единици.
Над половината от стажантите тази година са възпитаници на различни технически
университети – като ТУ София, ТУ Пловдив, ТУ Варна и др.
За обучението, подкрепата и навлизането на стажантите както всяка година ще се погрижат
опитни сътрудници от ЕVN България, които са техни ментори. Някои от тях самите са били
стажанти в компанията преди няколко години, а след това са били поканени да останат на
постоянни позиции в дружеството. Днес самите те вече посрещат стажанти и ги съпътстват в
първите им стъпки, предавайки натрупания до момента опит.
Програмата на EVN България „Младежи с бъдеще“ предлага:
 запознаване с дейността на EVN България и придобиване на ценен опит в областта на
енергетиката, технологиите и икономиката
 непосредствен контакт с едни от най-добрите професионалисти в бранша
 участие в иновативни проекти
 възможност за прилагане на теоретичните знания в реална работна среда
 използване на най-добрите практики.
Повече за програмата „Младежи с бъдеще“ можете да откриете на
https://evn.bg/Home/Careers/University.aspx.