Над 60 ученици по програмата за дуално обучение на ЕVN се дипломираха успешно

Най-многобройният випуск ученици по дуална форма на обучение на EVN България завърши
учебната 2022/23 г.
През 2023 г. се дипломира успешно най-многобройният випуск ученици от началото на
програмата за дуално обучение на EVN България. Общо 62-ма ученици от 6 града в
Югоизточна България са вече с професия „електротехник“, а 18 от тях продължават своето
кариерно развитие на постоянна работа в компанията.
От следващата учебна година EVN България очаква общо 365 ученици в различни випуски,
които също ще имат възможност освен да учат чрез практика, да станат част от сътрудниците
на компанията след като завършат обучението си.
EVN България е сред първите компании в страната, които развиват дуалното обучение. През
2016 г. компанията се включи в австрийския проект GODUAL и започна да инвестира средства в
ученето чрез практика, за да формира квалифицирани млади специалисти, готови да станат
част от екипа на EVN България. Учениците по дуално обучение работят по реални проекти, като
в ежедневието си използват съвременни технологии и прилагат най-иновативните методи на
работа в сферата на енергетиката.
Всеки ученик може също да стане част от голямото семейство на EVN България и да поеме по
пътя на кариерното си развитие още от училище.
Повече информация за дуалното обучение с EVN можете да намерите на:
https://evn.bg/Home/Careers/School.aspx