МОСВ ще предвиди конкретни политики и мерки за управление на излезли от употреба фотоволтаични панели, каза министър Юлиян Попов

 (БТА)

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще предвиди конкретни политики и мерки за управление на излезли от употреба фотоволтаични панели в Националния план за управление на отпадъците за следващия планов период. Това каза ресорният министър Юлиян Попов по време на днешния парламентарен контрол. По думите му приоритет за България е опазването на околната среда и защитата на човешкото здраве.

Предвид нарастващата употреба на възобновяеми енергийни източници в страната, в това число и фотоволтаични панели, от съществено значение е как ще се управляват отпадъците, получени след употребата им, коментира Попов.

В своя въпрос Манол Генов, народен представител от ПГ на „БСП за България“, посочва, че при сценарий на регулярна загуба на фотоволтаични панели, количествата до 2030 г. ще нараснат до 1,7 млн. тона в сравнение с 43 500 тона през 2016 г. При хипотеза на равно постъпване на модулите в отпадъчния поток, количествата до 2030 г. ще са около 8 млн. тона, а до 2050 г. – 78 млн. тона.

Източник: