Механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) вече е факт

а 16 май 2023 г. в Официалния Вестник на ЕС беше публикуван Регламент (ЕС) 2023/956 за създаване на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (познат още като Carbon Border Adjustment Mechanism, съкратено СВАМ). 

Регламентът е част от пакета „EU Fit for 55“, който определя политиките на ЕС в съответствие с ангажимента му да намали своите нетни емисии на парникови газове с поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и да постигне климатична неутралност през 2050 г.

Какво представлява накратко механизмът?

Механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ) се отнася до вноса на продукти произведени във въглеродно-интензивни индустрии. МКВЕГ е създаден, за да защити усилията на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове в глобален аспект. 

Основните цели на Механизма са две. На първо място да се ограничи увеличението на емисиите извън границите на ЕС, чрез преместване на въглеродно-интензивно производство в страни, където политиките за борба с промяна в климата са по-малко амбициозни от тези на ЕС. Другата цел е да се предотврати увеличението на вноса в ЕС на въглеродно-интензивни продукти. 

Източник: