БЕХ трудно може да закърпи дупката в хазната

Надеждите, че големият дефицит в хазната ще може да се покрие поне частично с удвояване на размера на дивидента от държавните дружества се разминават с реалността. Според предложения от МФ и одобрен от служебния кабинет вариант за 50% дивидент от печалбите приходите в хазната биха възлезли на 871 млн. лв. Вдигането на дивидента на 100% би довело до постъпления в хазната в размер на 1,7 млрд. лв., но с много висок риск това на свой ред да обезкърви и парализира работата на част от дружествата. 

Това става ясно от представени от министерствата становища за евентуално отчисляване към държавата на 100% от печалбата за 2022 г. Очаква се това да е една от горещите теми при обсъждането на проектобюджет 2023. 

Основен принос в постъпленията от дивидент през 2022 г. има „Български енергиен холдинг“ с очаквана печалба в размер на 1,58 млрд. лв. При 50% дивидент БЕХ следва да отчисли към хазната 794 млн. лв., при 100% сумата е двойна – 1,58 млрд. лв. Това обаче би довело до сериозни рискове в енергетиката заради натрупването на проблеми и отлагането на решенията, става ясно от становищата на енергийните дружествата и енергийното министерство. От сектора протестират и заради многото извънредни суми, които се изземват и без превеждането на 100% дивидент. 

От БЕХ припомнят, че по силата на задължението си да внасят целеви вноски във фонд „Сигурност на енергийната система“ за изплащане на компенсации на бизнеса заради цените на електроенергията през 2022 г. са надвнесли близо 780 млн. лв. повече от дължимото. Сумата е изплатена като авансова вноска за 2023 г. с цел да бъде осигурена ликвидност на фонда за бъдещи периоди. Общо през 2022 г. БЕХ е внесло целеви вноски в размер на 3,2 млрд. лв. по този механизъм. Вноски от свръхприходите в енергетиката се правят и през 2023 , като се очаква общата сума от началото на годината до юни да достигне 1,1 млрд. лв. 

Пари към централния бюджет бяха преведени извънредно и в края на 2021 г. – 450 млн. лв. от АЕЦ „Козлодуй“ с уговорката това да бъде отчетено при последващо отчисляване на дивидент,  припомнят от енергийното министерство.

На този фон се очаква спад в приходите от електроенергия през 2023 г. и високи разходи заради отлагани или нови инвестиционни намерения. При АЕЦ „Козлодуй“ инвестиционната програма е за 145 млн. лв., а ремонтната – за 165 млн. лв. Очаква се АЕЦ „Козлодуй“ да бъде задължен да отчислява 6% от приходите за натрупване на средства за погребване на радиоактивния отпадък, за което са необходими по оценки около 6 млрд. лв. Отделен фонд от близо 2 млрд. лв. трябва да се осигури и за извеждането от експлоатация на блокове 5 и 6. В списъка с инвестиции е и очакваното изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. В ЕСО се чакат разходи покрай съфинансиране на голям проект по линия на плана за възстановяване и устойчивост, „Булгартрансгаз“ трябва да разширява газовото хранилище „Чирен“, при НЕК има два големи проекта покрай изграждането на язовир „Яденица“ и увеличаване на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“, както и ремонта на агрегатите на централата. 

Част от дружествата под шапката на БЕХ имат да връщат и вътрешни заеми като НЕК и „Булгаргаз“ , което не може да си събере вземанията от „Топлофикация София“. Задават се и нови инвестиционни проекти покрай зеления преход. 

Целия материал: