Високите цени на енергията осигуриха 20.8 млн. лв. печалба на“Мини Марица-изток“ за 2022 г.

capital.bg
Дружеството е завършило годината с отлични финанси, но е изцяло зависимо от
дейността на ТЕЦ „Марица-изток 2“, чието производство се сви значително в началото
на 2023 г.
Добра печалба и големи приходи – така изглежда 2022 г. за „Мини Марица-изток“,
показва финансовият отчет на дружеството. Печалбата на компанията достига 20.8 млн.
лв. при загуба от 18.9 млн. лв. година по-рано. Приходите от дейността растат с 43.7%
до 865.1 млн.лв. (при 602 млн.лв. за 2021 г.), като най-внушителни са постъпленията от
продажба на електрическа енергия.
Продажбите на въглища растат с 30%, но „Мини Марица-изток“ пак работят на загуба
Приходите по това перо са нараснали с цели 204%, достигайки 26.2 млн.лв. през
изминалата година, показва още отчетът на държавните мини. Сериозен ръст има и при
реализацията на въглища – тя е с 40.2% по-голяма в сравнение с година по-рано, като
приходите са на стойност 696.8 млн.лв. (при 497 млн. лв. през 2021 г.). Пасивите обаче
продължават да са големи и дори регистрират символичен ръст.
Бързи приходи и печалби, но за кратко
Дружеството реализира приходи на вътрешен пазар и е изцяло зависимо от 4-те си
основни клиента – ТЕЦ „Марица-изток 2“, „Ей И Ес Гълъбово“, „КонтурГлобал
Марица-изток 3″ и „Брикел“. Отличният резултат на мините се дължи на свръхвисоките
цени на електроенергията на енергийната борса, които „върнаха в играта“ и държавната
ТЕЦ „Марица-изток 2“, чийто ток до онзи момент беше непродаваем заради високата
си цена. Именно държавният ТЕЦ е с най-голям дял в реализацията на въглища през
2022 г., показва отчетът на мините.
Заради високите борсови цени през миналата година държавната въглищна централа
изведнъж получи шанс за извънредно натоварване на мощностите и съответно увеличи
поръчките си за въглища от „Мини Марица-изток“, като според отчета на мините става
въпрос за ръст от 65.7%. Допълнителен фактор е и утвърдената от март 2022 г. нова
цена на добиваните от дружеството въглища в размер на 87.35 лв. за тон условно
гориво (при цена от 77 лв./ТУГ до онзи момент).
Разходите и задълженията растат
Общите разходи на държавните мини за миналата година са в размер на 848.9 млн. лв.,
което е увеличение с 36.4% спрямо същия период на предходната 2021 г. (когато са
били 621.9 млн. лв.). През 2022 г. над 80% от общите разходи са формирани от разходи
за персонала и за материали, става ясно още от отчета.
В същото време въпреки увеличения обем на продажбите, а оттам и на приходите
общият размер на пасивите (към които спадат търговски задължения, заеми,
задължения към персонала и др.) дори леко расте и вече е 364.3 млн. лв. при 362.7 млн.
лв. година по-рано. Това е лоша новина, тъй като печалбата и бумът в производството
на въглища от миналата година скоро може да не се повторят.

Целият материал: