Мерки в ТЕЦ „Бобов дол“ за намаляване на запрашаването

БНР

В ТЕЦ „Бобов дол“ се вземат мерки, за да се намали запрашаването в района, заяви за БНР изпълнителният директор инж. Любомир Спасов.

Натрупаната от изгарянето пепел ще бъде откарана на специално депо

При горещо време и вятър от натрупаната в утаителите, т. нар. „Черното езеро“, се разнася и предизвиква запрашаване. Сега тя се премахва, каза Спасов:

„Мислим, че доста голяма част от проблема ще решим, защото покрай езерото ние изгребваме всичко оттам, да остане твърде малко прах, която вятърът да разнася, т.е. сериозно да редуцираме тези емисии, да не се получават такива неприятни гледки като отпреди два месеца“.

По повод исканията на местните жители от разположеното на 500 м Големо село да се постави в района на ТЕЦ „Бобов дол“ постоянна измервателна станция за следене на качеството на въздуха, която да показва данни в реално време и е ежедневните данни от станцията да бъдат публични Спасов каза:

„На кмета му е инсталирана програмата, от която да гледат и от камери данните от мониторинга, така че той трябва да има някаква информация, ако я поддържа все още“.

В района на ТЕЦ „Бобов дол“ няма констатирани завишени вредни емисии, показват го последните замервания, извършени от мобилна станция, ситуирана в центъра на Големо село.

Източнник: