Министерството на енергетиката събра международни институции исветовни компании за зелено бъдеще

Двудневната международна конференция Energy for Green Future, организирана
от Министерството на енергетиката, събра чуждестранни министри на енергетиката,
посланици, световни финансови институции и компании от няколко континента,
държавни дружества, експерти и учени. Основната тема беше „Електрификацията и
управлението на енергията като основен елемент на зеления преход“. Участниците
представиха визии за декарбонизация, ролята на различните институции в процеса,
както и решения на настоящите проблеми и предизвикателства в процеса на зелен
преход. Демонстрирани бяха и най-съвременни технологии от различни сектори.
Форумът бе открит от президента на Република България Румен Радев, който подчерта
социалната роля на държавата в трансформацията. По думите му след работата на
служебното правителство следващо редовно ще може „с летящ старт“ да гради зелено
бъдеще. Домакин на събитието бе министърът на енергетиката Росен Христов, който
заедно с колегите си от Румъния, Словакия и Турция представиха вижданията си за

развитие на енергетиката. Посланиците на Франция и Германия, както и
представителите на ЕБВР, Световната банка, ЕИБ споделиха международен опит,
резултати и текущи практики. Министър Христов припомни създадената преди
седмици държавна компания „Национален енергиен оператор“ ЕАД, чиято задача е
именно развитието на нови енергийни проекти, свързани със съхранение и управление
на електроенергията.
През втория ден на конференцията участниците продължиха темите с фокус
върху ролята на общините и търговските предприятия в процеса на зелен преход.
„Пред нас стоят редица предизвикателства, свързани със Зелената сделка.
Ангажиментът ни е да развиваме енергетиката така, че да направим живота си по-
комфортен, а индустрията – по-конкурентоспособна“, каза изпълнителният директор на
БЕХ ЕАД Андрей Живков. Стратегията за развитие на електроенергийния сектор
предвижда инсталиране на 16 гигавата нови ВЕИ мощности до 2050 г.
Предизвикателство пред нас е развитието на мрежите по такъв начин, че тези мощности
да се използват, а не да се ограничават, съгласиха се участниците в конференцията.
Заместник-министърът на енергетиката Еленко Божков акцентира върху
цифровизацията като задължителен елемент на мрежите на бъдещето. Столичният кмет
Йорданка Фандъкова представи усилията на местната власт за екологизиране на
транспорта в София. “45% електрически наземен транспорт ще има столицата в края на
тази година. Заедно с метрото, което е 52 км, електрическият обществен транспорт ще е
около 70%“, каза тя. „Електроенергийният системен оператор работи върху проект за
изграждане на национална инфраструктура от зарядни станции за електромобили в
близост до подстанции, която ще е част от електропреносната мрежа на България“,
съобщи изпълнителният директор на дружеството Ангелин Цачев. По неговите думи,
ако съществуват достатъчно зарядни станции, електромобилите ще се превърнат в
транспорт на настоящето, а не на бъдещето. На първия етап на проекта се предвижда
изграждането на 100 зарядни станции до 2025 г., а на втория – още 100 до 2028 г.
Индустрията е №1 консуматор на енергия, използвайки около една трета от световното
производство, стана ясно още по време на конференцията. Това налага необходимост
от целенасочени усилия за екологизиране на индустриалното производство. Като
пътища в отговор на тези предизвикателства участниците в конференцията посочиха
електрифициране на производствата си, където това е възможно, както и снабдяване с
енергия от собствени източници. В заключение министър Христов съобщи, че се
предвижда конференцията Energy for Green Future да се превърне в ежегодна
платформа за дискутиране на екологичните предизвикателства пред енергийния
отрасъл. Освен редица чуждестранни министри в изключително успешното първо
издание участие взеха ръководни представители на Световната банка, Европейската
банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка. Най-новите
технологии и иновации, корпоративни политики, насочени към зелено бъдеще, и добри
практики споделиха представители на компаниите Shell, Solvey Sodi, Aurubis, Smart
Energy, Kercher, Kia & Europcar, Microsoft, Siemens Energy, Energy Dome, Veolia и др.
Специално внимание бе отделено на българските общини и техните усилия за зелен
преход, както и на възможностите, които предоставя Норвежката програма.